Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Armatura

Naukowy styl życia

Nauka i biznes

Strona główna Informacje
Dodatkowy na dole
Dodatkowy na dole

Nowe programy wspierania nauki w nadchodzącym roku

Na najbliższe lata fundacja przyjęła długofalową strategię, polegającą na zwiększaniu bezpośredniego wsparcia dla najlepszych uczonych i zespołów badawczych. W ramach tej strategii otwarto nowe lub przebudowano istniejące programy.

O środki fundacji ubiegać się można wyłącznie na drodze konkursów.

W ramach tego programu subsydia otrzymają w nadchodzącym roku młodzi uczeni powracający do kraju z zagranicznych ośrodków naukowych.

Program ma zachęcić naukowców, którzy na zagranicznym stażu podoktorskim byli co najmniej 9 miesięcy, aby wracali do Polski.

Fundacja chce wspierać rozwój ich karier poprzez poprawienie warunków pracy i pielęgnowanie nawiązanej już międzynarodowej współpracy naukowej.

Do składania wniosków o subsydia fundacja zachęca zwłaszcza beneficjentów programu Max Planck Gesellschaft (MPG) Partner Group - jest to związane z porozumieniem, jakie FNP podpisała z MPG. Od laureatów konkursu oczekuje się aktywnej pracy naukowej, a także działań na rzecz społecznego rozumienia i promocji nauki.

O dofinansowanie z nowego programu FOCUS będą mogli ubiegać się uczeni, którzy podejmą się stworzenia własnego zespołu badawczego.

Pierwsza edycja konkursu obejmie modelowanie matematyczne procesów biologicznych.

W każdej następnej edycji określana będzie inna sfera badań naukowych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego Polski.

Corocznie fundacja przyzna do pięciu subsydiów zespołom działającym w danej sferze. Wysokość jednego subsydium wyniesie 240 000 zł przez 3 lata (80 000 zł rocznie).

Program NOVUM zajmie w 2006 r. miejsce dotychczasowego programu subwencji interwencyjnych SUBIN. Fundacja będzie udzielać wsparcia finansowego wyjątkowym inicjatywom o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce. Chodzi tu o takie przedsięwzięcia, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł, a jednocześnie nie są objęte pozostałymi programami.

Aby tworzyć nową jakość w nauce, fundacja nie określi listy działań, jakie mogą zostać objęte programem NOVUM. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie, a jego ocena zależeć będzie od walorów naukowych lub technicznych inicjatywy, jej znaczenia dla środowiska oraz od dorobku naukowego aplikującego zespołu badawczego.

Program NOVUM obejmie także - w niewielkim zakresie - dofinansowanie bazy laboratoryjnej. W porównaniu z praktyką programu SUBIN, zakres finansowania napraw aparatury badawczej zostanie jednak znacznie zmniejszony. Modernizacja laboratoriów naukowych nie będzie już dłużej finansowana z programu MILAB, ani z programu TECHNE - transfer technologii. Programy te zostały zamknięte.

W przyszłym roku rozpocznie się również program INNOWATOR. Ma on na celu wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

Przyznając subwencje w tym zakresie fundacja kierować się będzie kryterium kompetencji biznesowych i menedżerskich wnioskodawców. Ma to zapobiec porażkom z lat ubiegłych, kiedy to niedostateczne przygotowanie beneficjentów poprzednich programów (INCOME, TECHNE, TECHNO) zaprzepaściło szanse na sukces rynkowy nawet bardzo ciekawych technologii, produktów i usług.

Teraz nie wystarczy już samo przygotowanie projektu. Trzeba jeszcze umieć właściwie nim zarządzać.

Program INNOWATOR obejmie swym zakresem szkolenia, pomoc doradczą i finansową w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie ich komercjalizacji. Dzięki niemu rozdysponowane zostaną środki na wdrażanie interesujących rozwiązań aplikacyjnych.

Program MISTRZ, z którego co roku przyznawane są stypendia profesorskie dla wybitnych uczonych, w 2006 roku adresowany jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Trzyletnie subsydia przyznawane są w drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku inny obszar nauki. Program wspierania naukowców ma na celu pomoc w kontynuacji prac już prowadzonych albo w podjęciu nowego kierunku badań. Realizowany jest od 1998 r.

Rok 2006 to ostatni rok realizacji programu BIOS. Program ten ma na celu ochronę zbiorów przyrodniczych polskich placówek naukowych oraz innych instytucji badawczych, które posiadają cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne, botaniczne lub zoologiczne o dużej wartości dokumentacyjnej.

Rozszerzeniu ulega natomiast program MONOGRAFIE. Jego celem jest publikacja monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wyłanianych w drodze stałego konkursu. Obecnie programem objęto również prace autorów zagranicznych (napisane po polsku i poruszające kwestie związane z tematyką polską), które dotychczas publikowano w ramach programu TRANSLACJE.

W ramach programu Eksploratorium Integracji Europejskiej (dofinansowywanego przez FNP, a realizowanego przez Fundację Europejskiej Współpracy Naukowej) FNP w 2006 r. inicjuje badania nad mobilnością młodych polskich naukowców.

Podstawowym celem tych badań będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie o skalę stałej lub czasowej emigracji młodego pokolenia badaczy oraz o ich motywacje.

W maju 2006 r. po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda Naukowa „Copernicus”. Wyróżnienie to ustanowiono wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), aby promować najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Wysokość nagrody wyniesie 50 000 euro, po 25 000 euro dla każdego z dwóch laureatów – z Polski i Niemiec. Nagroda przyznawana będzie co dwa lata. Termin składania wniosków do pierwszej edycji konkursu upłynął w październiku br.

* * *

Od roku 2005 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej posiada status organizacji pożytku publicznego, co uprawnia ją do przyjmowania od osób fizycznych wpłat 1-procentowego podatku dochodowego na cele statutowe. Fundusze uzyskane z tych darowizn zwiększą kwotę subwencji dla młodych uczonych powracających z zagranicy (POWROTY).

Zgodnie z postanowieniami ustawy prywatyzacyjnej z 29 marca 2000 r. FNP uzyskała 51,8 mln zł (2 proc. wpływów) z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Środki te, jak informuje fundacja, zostały w całości przeznaczone na stypendia krajowe dla młodych naukowców.

Wciąż nierozwiązana zostaje sprawa 282 mln zł ze sprzedaży akcji PKO BP, które, zdaniem fundacji, powinny zostać jej przekazane w 2004 r. Nowela ustawy o finansach publicznych z 1 stycznia 2005 r. zdjęła z Ministra Skarbu Państwa obowiązek przekazywania FNP środków z prywatyzacji. Jednak sprzedaż PKO BP nastąpiła przed wejściem w życie postanowień rzeczonej ustawy. Wkrótce prowadzone będą w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Skarbu Państwa. Za racją FNP przemawiają ekspertyzy prawne, a także raport Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa w 2004 r. Przedstawiciele fundacji – jak poinformowano na oficjalnej stronie FNP – liczą na polubowne rozwiązanie sprawy.

Fundacja nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa. Środki na swą działalność zdobywa poprzez operacje dokonywane na rynku finansowym.

Wysokość rocznych wydatków statutowych FNP odpowiada jednemu procentowi wydatków budżetowych państwa na naukę.

Statutowe cele Fundacji obejmują wspieranie uznanych przez środowisko uczonych i zespołów badawczych pracujących w obszarach nauki o szczególnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu. Fundacja wspiera wdrażanie polskich osiągnięć naukowych w praktykę gospodarczą oraz inicjatywy inwestycyjne służące rozwojowi nauki w Polsce.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska
Skomentuj na forum


Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Recenzje
Badanie mechanizmów endocytozy
23-04-2018

Badanie mechanizmów endocytozy

Wchłanianie przez komórki składników odżywczych i innych cząsteczek ma zasadnicze znaczenie dla ich przetrwania.

Grafen może zabijać bakterie
23-04-2018

Grafen może zabijać bakterie

Cienka warstwa płatków grafenu pokrywająca powierzchnię implantu może zabijać bakterie i zapobiegać wywołanym przez nie infekcjom.

Informacje dnia: Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt Grafen może zabijać bakterie Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt Grafen może zabijać bakterie Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt Grafen może zabijać bakterie

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab