Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Reklama4
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy u góry

Dodatkowy na dole

Szkolenia

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020
21-01-2020

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020

Cykl szkoleń:

· Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
· Walidacja i weryfikacja metod badawczych
· Niepewność metody badawczej i poboru prób, zasady decyzyjne w ocenie zgodności
· Potwierdzanie ważności wyników badań

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Katowice, styczeń
22-01-2020

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Katowice, styczeń

Termin: 22-23.01.2020 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Katowice
--->Program szkolenia:
Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
Ryzyko w ujęciu normatywnym,
Podejście oparte na ryzyku,
Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
Projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem,
Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników,
Czynniki ryzyka w procesach laboratorium,
Wybrane metody analizy ryzyka,
Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji),
opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
Działania naprawcze w laboratorium - rola i zadania kierownictwa technicznego oraz pełnomocników ds. jakości,
Źródłaniezgodności w systemie zarządzania jakością w laboratorium,
Niezgodność / korekcja / działanie korygujące – definicje, przykłady oraz różnice między działaniem korygującym a korekcją,
Ocenaniezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postepowania z działaniami korygującymi, odstępstwami oraz badaniami niezgodnymi z wymaganiami,
Ocena ryzyka i działania korygujące a doskonalenie systemu zarządzania jakością,
Narzędziawspomagające analizę przyczyn źródłowych,
Formy dokumentowania procesu inicjowania oraz wdrażania działań korygujących,
Identyfikacja i nadzorowaniebadań niezgodnych z wymaganiami,
Ocena skutecznościpodejmowanych działań naprawczych,
Odstępstwo: definicja, zgoda na odstępstwo, upoważnienia, ocena znaczenia i formy dokumentowania,
Zajęcia warsztatowez planowania, wdrażania, dokumentowania oraz oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych m. in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia,
Typowe problemy obserwowane przez auditorów

Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, styczeń
22-01-2020

Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, styczeń

Termin: 22-23.01.2020 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Katowice
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:
terminy i definicje związane z metrologią,
rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
metrologia prawna i przemysłowa,
cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia,
wymagania nomy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
podział wyposażenia na grupy,
cechy ważnego wyniku,
spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
rola materiałów odniesienia w metrologii,
zasady użytkowania materiałów odniesienia,
poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,
Ćwiczenia:
obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
opracowanie karty wyposażenia,
potwierdzanie metrologiczne wyposażenia,
podział wyposażenia na grupy.
weryfikacja źródła spójności pomiarowej.

Dzień drugi:
procedura nadzorowania wyposażenia,
dobór wyposażenia,
projektowanie i wdrażania programów wzorcowania (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami pośrednimi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch”
stwierdzanie zgodności z wymaganiami
Ćwiczenia:
opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia
określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,
opracowanie programu wzorcowania oraz sprawdzeń pośrednich na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.
wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,
wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń pośrednich,
analiza programu wzorcowania.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, styczeń
28-01-2020

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, styczeń

Termin: 28.01.2020 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Spójność pomiarowa – jeden z elementów metrologii. Wymagania znowelizowanego dokumentu DA-06
Cechy spójności pomiarowej
Identyfikacja i nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań normy PN-EN ISO 17025 i PN-ISO 10112
Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru wyposażenia podlegającego wzorcowaniu
Wzorcowanie zewnętrzne i wzorcowanie wewnętrzne
Wzorcowanie w ramach metody badawczej
Kryteria przyjęcia wyposażenia po wzorcowaniu
Niepewność wzorcowania – jeden z elementów spójności pomiarowej
Ustalanie odstępów czasu między wzorcowniami, ustalenie harmonogramów wzorcowania, sprawdzenia i konserwacji
Wzorcowanie zewnętrzne i wewnętrzne oraz ustalenie optymalnych odstępów pomiędzy czynnością wzorcowania
Sprawdzenie przyrządów pomiarowych względem określonych granic błędu dopuszczalnego
Sprawdzanie okresowe
Nadzorowanie wyposażenia wadliwego i czasowo wyłączonego z badań
Wyniki wzorcowania i sprawdzania a niepewność metody badawczej
Omówienie wpływu niepewności pomiaru masy i objętości próbki i jej rozcieńczania, na ilościowe wyniki badań mikrobiologicznych
Wzorce fizyczne oraz biologiczne wzorce i materiały odniesienia, ich wykorzystanie i nadzorowanie
Wpływ stosowanego wyposażenia na jakośc wyników badań mikrobiologicznych
Ocena świadectw wzorcowania w praktyce z elementami niepewności pomiaru
Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania – podstawowe zastosowania: błąd pomiaru/poprawka, niepewność pomiaru, teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych- Warszawa, styczeń
28-01-2020

Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych- Warszawa, styczeń

Termin: 28.01.2020 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Oznaczanie pH
Podstawy teoretyczne pehametrii
Elektrody stosowane w pomiarach pH
Pobieranie i postępowanie z próbkami
Zapewnienie spójności pomiarowej
Zasada wykonywania pomiarów
Wpływ temperatury na wynik pomiaru
Monitorowanie jakości badań
Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu
Zakres weryfikacji metody
Istotne źródła niepewności wyniku
Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej
Podstawy teoretyczne konduktometrii
Rodzaje naczynek konduktometrycznych
Czym kierować się wybierając naczynko konduktometryczne do badań
Pobieranie i postępowanie z próbkami
Zapewnienie spójności pomiarowej
Zasady wykonywania pomiarów konduktometrycznych
Kompensacja temperaturowa – kiedy i dlaczego stosować
Monitorowanie jakości badań
Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu z badań
Zakres weryfikacji metody
Istotne źródła niepewności wyniku

Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym- Warszawa, styczeń
28-01-2020

Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym- Warszawa, styczeń

Termin: 28-29.01.2020 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Wymagania normy dotyczącą przeglądu zapytań ofert i umów, metod badawczych, pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań, zapisów technicznych, oceny niepewności pomiaru, potwierdzenia ważności wyników, raportowania wyników, skarg, prac niezgodnych z wymaganiami, nadzorowania danych i zarządzania informacją.
Praktyczna realizacja wymagań dotycząca procesu badawczego.
Przedstawianie stwierdzeń zgodności ze specyfikacją lub normatywem – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i obowiązki Laboratorium, omówienie stosowanych zasad i ryzyka z nimi związane.
Zasada podejmowania decyzji - w jaki sposób niepewność pomiaru jest uwzględniana przy określaniu zgodności z wyspecyfikowanym wymaganiem
Wymagania dotyczące raportowania wyników badań – na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów.
Doskonalenie wdrażanych wymagań dotyczących procesu badawczego z wykorzystaniem przeglądu procedur operacyjnych, polityk i celów ogólnych, działań korygujących, zgłoszeń personelu, oceny ryzyka, analizy danych i badań biegłości.
Wykorzystanie wyników auditów wewnętrznych, ocen zewnętrznych, przeglądów zarządzania do doskonalenia procesu badawczego

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Informacje dnia: Eurolab 2020 - Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Zanieczyszczenie powietrza nie sprzyja zdrowiu kości Jest prosty sposób na ograniczenie cukru w diecie Antybiotyki – coraz poważniejsza kwestia Zdrowy styl życia wydłuża czas życia bez chorób Wpływ jedzenia na psychikę - co mówią badania? Eurolab 2020 - Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Zanieczyszczenie powietrza nie sprzyja zdrowiu kości Jest prosty sposób na ograniczenie cukru w diecie Antybiotyki – coraz poważniejsza kwestia Zdrowy styl życia wydłuża czas życia bez chorób Wpływ jedzenia na psychikę - co mówią badania? Eurolab 2020 - Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Zanieczyszczenie powietrza nie sprzyja zdrowiu kości Jest prosty sposób na ograniczenie cukru w diecie Antybiotyki – coraz poważniejsza kwestia Zdrowy styl życia wydłuża czas życia bez chorób Wpływ jedzenia na psychikę - co mówią badania?

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje