Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Szkolenia3
Strona główna Biznes laboratoryjny
Dodatkowy u góry
Dodatkowy u góry

Projekt "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, Schemat A „Projekty badawcze”.

Tryb konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty polegające na realizacji i/lub zakupie wyników:

    badań przemysłowych,
    eksperymentalnych prac rozwojowych, wraz z możliwością zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są podmioty, które na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą oraz zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:
a)    organizacje badawcze, takie jak:

    Jednostki naukowe;
    Szkoły wyższe;
    Organizacje pozarządowe;

b)    mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 10 968 250,00 PLN

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorstwa uzależniony jest od rodzaju prowadzonych w ramach projektu badań lub rodzaju zakupionych wyników badań i wynosi odpowiednio:

•    badania przemysłowe:

70% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
60% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw
50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

+ 15% premii w przypadku spełnienia warunków tzw. skutecznej współpracy– łącznie nie więcej niż do 80%,

•    eksperymentalne prace rozwojowe:

45% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
35% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw
25% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

+ 15% premii w przypadku spełnienia warunków tzw. skutecznej współpracy –  łącznie maksymalnie 60%.

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych:
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 000 000,00 PLN.

Kryteria wyboru projektu:
Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.2 Schemat A. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej  MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego(RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.2 Schemat A w ramach MRPO.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

w terminie od 6 lipca 2012 r.  od godziny 8.00

Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły, w dni robocze od 8.00 do 16.00, maksymalnie do dnia 3 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego naboru lub zaistnienia pozostałych przyczyn określonych w Regulaminie konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia niniejszego konkursu przypada na marzec 2013 r.

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:
Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 635/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. Procedura odwoławcza opisana została również w  Regulaminie konkursu dostępnym poniżej jako plik do pobrania.

Dokumentacja konkursowa:
Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są poniżej jako pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Źródło: www.lifescience.pl

Tagi: konkurs, projekt, dofinansowanie, badanie, przedsiębiorstwo
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Dwa oblicza komórek nabłonka jelita Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów Rola mikrośrodowiska w tworzeniu przerzutów Karoseria samochodów z drukarki 3D Nowa rola chromosomu w mitozie Dieta bogata w kwasy omega-6 obniża ryzyko cukrzycy Dwa oblicza komórek nabłonka jelita Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów Rola mikrośrodowiska w tworzeniu przerzutów Karoseria samochodów z drukarki 3D Nowa rola chromosomu w mitozie Dieta bogata w kwasy omega-6 obniża ryzyko cukrzycy Dwa oblicza komórek nabłonka jelita Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów Rola mikrośrodowiska w tworzeniu przerzutów Karoseria samochodów z drukarki 3D Nowa rola chromosomu w mitozie Dieta bogata w kwasy omega-6 obniża ryzyko cukrzycy

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA BIOOPEN 2016 Mlodym Okiem Nanotechnologia Lodz Genomica SYMBIOZA 2017 Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców UAM CISNIENIE POZNAN Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików” WIMC WARSZAWA 2016 Konferencja Biomedyczna Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab