Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Szkolenia3
Strona główna Biznes laboratoryjny
Dodatkowy u góry

Projekt "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, Schemat A „Projekty badawcze”.

Tryb konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty polegające na realizacji i/lub zakupie wyników:

    badań przemysłowych,
    eksperymentalnych prac rozwojowych, wraz z możliwością zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są podmioty, które na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą oraz zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:
a)    organizacje badawcze, takie jak:

    Jednostki naukowe;
    Szkoły wyższe;
    Organizacje pozarządowe;

b)    mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 10 968 250,00 PLN

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorstwa uzależniony jest od rodzaju prowadzonych w ramach projektu badań lub rodzaju zakupionych wyników badań i wynosi odpowiednio:

•    badania przemysłowe:

70% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
60% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw
50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

+ 15% premii w przypadku spełnienia warunków tzw. skutecznej współpracy– łącznie nie więcej niż do 80%,

•    eksperymentalne prace rozwojowe:

45% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
35% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw
25% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

+ 15% premii w przypadku spełnienia warunków tzw. skutecznej współpracy –  łącznie maksymalnie 60%.

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych:
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 000 000,00 PLN.

Kryteria wyboru projektu:
Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.2 Schemat A. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej  MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego(RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.2 Schemat A w ramach MRPO.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

w terminie od 6 lipca 2012 r.  od godziny 8.00

Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły, w dni robocze od 8.00 do 16.00, maksymalnie do dnia 3 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego naboru lub zaistnienia pozostałych przyczyn określonych w Regulaminie konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia niniejszego konkursu przypada na marzec 2013 r.

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:
Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 635/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. Procedura odwoławcza opisana została również w  Regulaminie konkursu dostępnym poniżej jako plik do pobrania.

Dokumentacja konkursowa:
Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są poniżej jako pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Źródło: www.lifescience.pl

Tagi: konkurs, projekt, dofinansowanie, badanie, przedsiębiorstwo
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Jubileuszowa edycja targów EuroLab z laboratorium wzorcowym "CleanLab" Pasożyty jelitowe mogą zwiększać ryzyko alergii Środki czyszczące szkodzą płucom Polska gra ucząca niewidomych echolokacji Jedzenie jogurtu korzystne dla serca Obrazowanie lipidów pomaga zrozumieć adhezję komórek Jubileuszowa edycja targów EuroLab z laboratorium wzorcowym "CleanLab" Pasożyty jelitowe mogą zwiększać ryzyko alergii Środki czyszczące szkodzą płucom Polska gra ucząca niewidomych echolokacji Jedzenie jogurtu korzystne dla serca Obrazowanie lipidów pomaga zrozumieć adhezję komórek Jubileuszowa edycja targów EuroLab z laboratorium wzorcowym "CleanLab" Pasożyty jelitowe mogą zwiększać ryzyko alergii Środki czyszczące szkodzą płucom Polska gra ucząca niewidomych echolokacji Jedzenie jogurtu korzystne dla serca Obrazowanie lipidów pomaga zrozumieć adhezję komórek

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab