Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Start
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Przetarg na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Akademii Rolniczej w Lublinie

Zamawiający:

AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE

Adres:
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75

REGON 000001896

Nr tel. i faksu Tel. (0-81) 445-66-03, Fax (0-81) 533-37-52

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
art. 39 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r, Nr 19 poz. 177)


Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Akademii Rolniczej w Lublinie

Nazwa oraz kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) –urządzenia medyczne i laboratoryjne, numer grupy: 36.00.00.00-1.

Nr sprawy AZP/PN/P-130/3/2004

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki wymienione w art. 22 ust. 1 i przedstawią następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z KRK albo równoważne zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji z właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”.

Nie ma wymogu wpłacania wadium.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów i wagi danych kryteriów w każdej z części:

cena oferty – 100%,

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Oferty dotyczące zamówienia należy składać w Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13 pok. 54 „A” do dnia 23 lutego 2005 do godz. 1130.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia z ramienia Zamawiającego są: w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Oddział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka ul. Skromna 8, 20-704 Lublin prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki tel. (081) 444-63-13
w zakresie zagadnień prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia
mgr Małgorzata Jatczak – specjalista ds. zamówień publicznych tel. (0-81) 445-60-73, e-mail: zampub@ursus.ar.lublin.pl, pokój 54 a Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13 w godz. 7.00 – 15.00.

Dokładne warunki dotyczące zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać:

w Zespole ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, pok. 54 „A” lub „B”, w godz. 730 – 1400 po dokonaniu opłaty w kwocie 15 zł.

za pośrednictwem poczty, za zaliczeniem pocztowym. Zostanie ona wysłana w odpowiedzi na prośbę przesłaną faksem na nr (0-81) 445-67-30 z dopiskiem Zamówienia Publiczne lub prośbę wysłaną pocztą elektroniczną na adres zampub@ursus.ar.lublin.pl. Prośbę przesłaną pocztą elektroniczną proszę potwierdzić telefonicznie.

Wniosek o przesłanie s.i.w.z. powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, nr NIP, nr telefonu oraz nr faksu.

UWAGA! S. I. W. Z. nie przesyłamy pocztą elektroniczną.
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje