Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Recore
Strona główna Start
Dodatkowy na dole

Konferencja na temat finansowania badań i wdrożeń w Polsce

Organizatorami konferencji byli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym między innymi: Maria Elżbieta Orłowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Daniluk – Podsekretarz Stanu Ministerstwie Finansów, Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu Ministerstwie Finansów, Krzysztof Gulda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiciele instytucji finansowych, środowisk akademickich, gospodarczych oraz członkowie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W imieniu organizatorów konferencję otworzył prof. Janusz Rachoń, Senator RP, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Gospodarze obiektów, w których odbywała sie konferencja, prof. Ryszard Górecki – pierwszy Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz prof. Józef Górniewicz – obecny Rektor tegoż uniwersytetu, przekazali uczestnikom informacje na temat swojej uczelni.

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnącą w ciągu ostatnich kilkunastu lat wydajność polskiej gospodarki, na sukces przejawiający się w postępie rozwoju sfery produktów, procesów, organizacji, marketingu oraz na powstałe do tej pory instrumenty finansowania badań: ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (kredyt technologiczny), Fundusz Poręczeń Unijnych, fundusze pożyczkowe i poręczeniowo-gwarancyjne.

Prof. Maria Elżbieta Orłowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowała zgromadzonych o stanie prowadzonych prac nad przygotowywaną reformą nauki i szkolnictwa wyższego. Przekazała informację na temat powstającego w resorcie pakietu pięciu ustaw, w tym ustawy o nowej agencji – Narodowym Centrum Nauki, nowelizacji ustaw dotyczących: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jednostek badawczo-rozwojowych, Polskiej Akademii Nauk oraz zasad finansowania nauki. Pani Minister zapewniła, że istnieje zrozumienie ze strony Premiera i rządu dotyczące potrzeby zwiększenia nakładów środków budżetowych na naukę i działalność B+R, jednocześnie podkreślając, że budżet państwa nie powinien być jedynym źródłem finansowania.

Podczas konferencji odbyło się sześć paneli tematycznych: „Stan obecny, bariery i oczekiwania”, „Finansowanie wdrożeń z udziałem rynku komercyjnego”, „Przykłady współpracy sektorów nauki, gospodarki i finansów we wdrożeniach B+R – studium przypadków”, „Innowacje wspierane środkami zagranicznymi”, „Wzory i doświadczenia zagraniczne” oraz „Rekomendacje na przyszłość”. Każdy z paneli zakończony był dyskusją podsumowującą tematykę panelu.

Obecny stan organizacji badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce przedstawił Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Bogusław Smólski. Zwrócił uwagę na niedofinansowanie sfery B+R, na niekorzystną strukturę wewnętrzną budżetu nauki, bardzo niski udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu badań i wdrożeń, niewielki odsetek badaczy zatrudnionych w przemyśle, wieloetatowość kadry naukowej i słabo funkcjonujące mechanizmy konkurencyjności. Przedstawił wyniki badań wskazujące na czynniki zwiększające innowacyjność polskich firm. Omówił rolę funduszy strukturalnych UE w finansowaniu badań i wdrożeń. Za najważniejsze dla rozwoju sfery B+R uznał: jakość prowadzonych w Polsce badań oraz uzyskanie społecznego zrozumienia dla wkładu nauki w przyszły rozwój gospodarczy, poprawę zdolności środowiska naukowego do odpowiadania na potrzeby gospodarki i społeczeństwa, zwiększenie nakładów na naukę i osiągnięcie zrównoważonego poziomu finansowania nauki z budżetu państwa i środków prywatnych.

Podczas panelu poświeconego finansowaniu wdrożeń, Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz scharakteryzował polski sektor bankowy. Zwrócił uwagę na duże zaległości w budowaniu potencjału materialnego instytucji finansowych, niski poziom funduszy własnych sektora bankowego.

Jarosław Fordoński, Dyrektor w BRE Banku SA poinformował, że projekty badawcze mogą być finansowane przez banki komercyjne dopiero na pewnym, zaawansowanym etapie ich wdrażania, z uwagi na wielkość akceptowalnego ryzyka. Banki komercyjne nie są również zainteresowane finansowaniem działalności firm typu start-up, które wymagają innego modelu finansowania.

Prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego SA, Jarosław Gębala przekazał informacje o działaniach KFK. Fundusz ten skłonny jest ponosić ryzyko inwestowania w działalność B+R, zakładając ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji.

Tomasz Kosior - Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu POLBAN zwrócił uwagę, że dla inwestorów inwestujących swoje nadwyżki finansowe problemem często nie jest brak środków, lecz brak dobrych projektów badawczych.

Barbara Bartkowiak - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych określiła system funduszy pożyczkowych jako system otwarty na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Bogusława Skomska - przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego, w swoim wystąpieniu nawiązała do finansowania działalności badawczo-rozwojowej przy pomocy kredytu technologicznego. Podkreśliła, że duże zainteresowanie kredytem w latach ubiegłych spowodowało ustanowienie korzystniejszych warunków jego udzielania w chwili obecnej z udziałem banków komercyjnych.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP - "Instrumenty Finansowe dla MŚP" przedstawił możliwości wsparcia innowacyjnych MŚP z udziałem instytucji finansowych i instrumentów przewidzianych w programie ramowym na lata 2007-2013. Podkreślił duże zainteresowanie programem, co rokuje obiecująco na jego praktyczne wykorzystanie także w Polsce.

Swoimi spostrzeżeniami na temat uwarunkowań procesu finansowania badań w Polsce podzielili się reprezentanci środowiska akademickiego, w tym: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. Antoni Tajduś – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow mówiła o szansach, jakie stwarza możliwość wykorzystania znacznych środków finansowych z funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013.

Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś odnosząc się do problemów współpracy środowiska naukowego i gospodarczego, podkreślił niewielkie wykorzystanie staży i praktyk w przemyśle.

Uczestniczący w konferencji prof. Wojciech Stec – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk zwrócił uwagę na bardzo niskie uposażenia młodych pracowników nauki, skutecznie uniemożliwiających pozyskiwanie najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych osób do pracy w ośrodkach naukowych w Polsce.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Ponad 90 proc. wód butelkowanych zawiera plastik Sześć polskich zespołów w University Rover Challenge Polscy naukowcy opracowują nową formę immunoterapii Związki zawarte w lawendzie mają związak z ginekomastią Fiński grobowiec na odpady 14. konkurs w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 Ponad 90 proc. wód butelkowanych zawiera plastik Sześć polskich zespołów w University Rover Challenge Polscy naukowcy opracowują nową formę immunoterapii Związki zawarte w lawendzie mają związak z ginekomastią Fiński grobowiec na odpady 14. konkurs w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 Ponad 90 proc. wód butelkowanych zawiera plastik Sześć polskich zespołów w University Rover Challenge Polscy naukowcy opracowują nową formę immunoterapii Związki zawarte w lawendzie mają związak z ginekomastią Fiński grobowiec na odpady 14. konkurs w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab