Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Strona główna Start
Dodatkowy u góry
Dodatkowy u góry

Hałas w środowisku pracy

Zmiana terminu porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu w środowisku pracy.

Informujemy Państwa, że nastąpiła zmiana terminu porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu na stanowiskach pracy organizowanych przez WSSE w Rzeszowie, Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie z siedzibą w Tarnobrzegu.

Program porównań międzylaboratoryjnych zaplanowany w terminie 19-20.11.2008 r. odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2009 roku. Nowy termin zgłoszeń do 14 stycznia 2009 roku.

Tarnobrzeg, dn. 16.10.2008

ZAWIADOMIENIE

O BADANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

I WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH


Informujemy, że Gospodarstwo Pomocnicze przy Woj. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie wraz z Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu organizują porównania międzylaboratoryjne pomiarów hałasu w środowisku pracy. Przeznaczone są one dla Laboratoriów Higieny Pracy, Laboratoriów Badań Środowiskowych i innych wykonujących pomiary akustyczne na stanowiskach pracy. Zasadniczym celem tych porównań jest umożliwienie personelowi zainteresowanych laboratoriów (w tym laboratoriów PIS) sprawdzenie swoich kwalifikacji oraz działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej.

Nowością w stosunku do lat ubiegłych jest możliwość wyboru przez uczestników jednego z dwóch (lub obydwu) programów badań:
 • Program I. Pomiar hałasu ustalonego
 • Program II. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego.
Celem programu II jest charakteryzacja metody i sprawdzenie biegłości w warunkach, gdy przedmiotem badania jest hałas nieustalony – a więc w okolicznościach występujących istotnie częściej (niż przypadek uwzględniony w Programie I), jak również nieco trudniejszych.

Szczegółowe cele porównań to:
 • określenie zdolności pomiarowych poszczególnych Laboratoriów Higieny Pracy (Laboratoriów Badań Środowiskowych i in.) do wykonywania badań hałasu na stanowiskach pracy oraz dalsze monitorowanie osiągnięć tych laboratoriów,
 • określenie cech charakterystycznych metody badawczej w określonych warunkach akustycznych,
 • identyfikowanie problemów w laboratoriach pomiarowych,
 • prezentacja precyzji badań osiągniętej w poszczególnych rundach porównań.


Część badawcza porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu odbędzie się w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratotyjny w Tarnobrzegu w dn. 28 – 29 stycznia 2009 r., (natomiast w dn. 27 stycznia odbędą się warsztaty szkoleniowe dla uczestników ww. porównań), w godzinach określonych indywidualnie dla każdego uczestniczącego w nich laboratorium. Uczestnicy przybywają z własną aparaturę pomiarową (posiadającą ważne potwierdzenie metrologiczne) oraz z własnym kalibratorem akustycznym. Celem zorganizowanych dodatkowo warsztatów szkoleniowych jest m. in. przypomnienie podstawowych zasad wykonywania pomiarów hałasu, omówienie typowych błędów pomiarowych w świetle spostrzeżeń obserwatorów organizowanych przez nas porównań międzylaboratoryjnych, przedstawienie sposobów wykorzystania (w bieżącej praktyce laboratoryjnej uczestników porównań) informacji zawartych w raporcie z porównań, wprowadzenie w metody szacowania niepewności pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i ewentualnie konsultacje. W warsztatach będą również mogły brać udział osoby nieuczestniczące w badaniach biegłości.

Celem zakwalifikowania należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa (można elektronicznie na adres gospodarstwo@pis-tbg.one.pl - wzór w załączeniu), nie później niż do 14 stycznia. Następnie, celem potwierdzenia oraz wyznaczenia dnia i godziny wykonania pomiarów należy skontaktować się telefonicznie z Laboratorium Hałasu i Wibracji w terminie od 14 do 20 stycznia (tel. (015) 823-44-38 lub 823-44-10 w. 139).
Koszt uczestnictwa w porównaniach wynosi:

 • w Programie I: 600 zł. + VAT
 • w Programie II: 450 zł. + VAT
 • w warsztatach szkoleniowych (uczestnictwo nieobowiązkowe, chętni powinny przysłać osobne zgłoszenie): 400 zł (uczestniczący w jednym z ww. programów badań: 300 zł.)


 • Te laboratoria, które uczestniczyły w poprzednich organizowanych przez nas porównaniach otrzymują 50 zł rabatu. Laboratoria delegujące 2 lub więcej zespoły pomiarowe lub uczestniczące w br. w więcej niż w jednym programie otrzymują 200 rabatu (od łącznej kwoty). Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, udziela natomiast pomocy w rezerwacji hotelu. Nr konta: 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

  Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela:
 • w zakresie merytorycznym oraz w zakresie ustalania dnia i godziny wykonania badań: personel Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE w Rzeszowie, tel. (015) 823-44-38 lub, 823-44-10,
 • w zakresie organizacyjnym i finansowym: personel Gospodarstwa Pomocniczego, tel. (015) 823-35-74.


 • W załączeniu karta uczestnictwa w porównaniach, program porównań międzylaboratoryjnych, karta uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych.

  Program porównań międzylaboratoryjnych – styczeń 2009 r.

  Program I Pomiar hałasu ustalonego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel.: (15) 823-44-38; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu ustalonego o typowym widmie szerokopasmowym.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu w środowisku pracy (w tym laboratoria Higieny Pracy PIS
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C na stanowiskach pracy narażonych na hałas pochodzący od stabilnych źródeł dźwięku. Na każdym stanowisku należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 2 stanowiska z obecną na nich imitacją pracownika narażonego na hałas:
  a) w pomieszczeniu technicznym z kilkoma źródłami dźwięku – w miejscu ekspozycji w polu akustycznym rozproszonym
  b) w pomieszczeniu ze źródłem punktowym - w miejscu ekspozycji w polu akustycznym fali bieżącej. Stabilność każdego ze źródeł hałasu sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom emitowanego przez nie dźwięku, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,07 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań biegłości zostanie wysłany w terminie do 3 miesięcy od daty realizacji.
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-94/N-01307; PN-ISO 9612:2004
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów xi uzyskanych przez poszczególne laboratoria obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora.
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Krzysztof Kulec, mgr inż. Piotr Książka, inż. Artur Stec
  Grupa doradcza Specjaliści i personel naukowy wiodących instytutów krajowych zajmujących się badaniami wibroakustycznymi lub prowadzeniem zaawansowanych analiz statystycznych
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik
  Weryfikacja wniosków dotyczących biegłości laboratoriów PIS Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie: lek. med. Szczepan Jędral  Program porównań międzylaboratoryjnych – 28 - 29.I. 2009 r.

  Program II Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel.: (15) 823-44-38; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu cyklicznie zmiennego o typowym widmie szerokopasmowym.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu w środowisku pracy (w tym laboratoria Higieny Pracy PIS
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C na stanowiskach pracy narażonych na hałas pochodzący od stabilnych źródeł dźwięku. Na każdym stanowisku należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 1 stanowisko z obecną imitacją pracownika narażonego na hałas w pomieszczeniu ze źródłem punktowym w miejscu ekspozycji w polu akustycznym o przeważającym udziale fali bieżącej. Stabilność każdego ze źródeł hałasu sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom emitowanego przez nie dźwięku, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji), raport z badań (po opracowaniu).
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-94/N-01307; PN-ISO 9612:2004
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów xi uzyskanych przez poszczególne laboratoria obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora. .
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Krzysztof Kulec, mgr inż. Piotr Książka, inż. Artur Stec
  Grupa doradcza Specjaliści i personel naukowy wiodących instytutów krajowych zajmujących się badaniami wibroakustycznymi lub prowadzeniem zaawansowanych analiz statystycznych
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik
  Weryfikacja wniosków dotyczących biegłości laboratoriów PIS Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie: lek. med. Szczepan Jędral  KARTA UCZESTNICTWA W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH POMIARÓW HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY

  organizowanych w dniach ……………………………………..

  Zgłaszam do udziału w (prosimy odpowiednio zaznaczyć):

  Programie nr I. Pomiar hałasu ustalonego, Programie nr II. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Nazwa i adres klienta: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. nr tel. ……………………………………..nr fax. ………………………………………………. NIP ……………………………………….e-mail ...……………………………………………..

  Przewidywany wykonawca pomiarów (imię i nazwisko, stanowisko) ……………………...…... ……………………………………………………………………………………………………. Aparatura pomiarowa (producent, typ):

  miernik/analizator ………………………………… mikrofon .………………………………….

  kalibrator ……………………………………………….…………………………………………

  Informacja gdzie i komu należy przekazać raport z badań: …………………………………………………………………………………………...……….. …………………………………………………………………………………………...……….. Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w kwocie określonej w zawiadomieniu na konto Gospodarstwa Pomocniczego przy WSSE z/s w Tarnobrzegu nr 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem porównań.

  .................................................................... Data, podpis

  Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

  Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE Rzeszów z/s w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5 39 – 400 Tarnobrzeg

  e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl

  Prosimy o nie przesyłanie kart faxem z uwagi na późniejsze problemy z odczytaniem zawartych w nich danych.

  1. Raport z porównań międzylaboratoryjnych zostanie opracowany i wysłany uczestnikom w terminie do 3 miesięcy od daty ich przeprowadzenia. 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu z porównań międzylaboratoryjnych. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do laboratorium.
  Drukuj PDF
  wstecz Podziel się ze znajomymi

  Informacje dnia: Spożycie oleju rzepakowego wpływa na pamięć 25 konkurs w ramach inicjatywy Cornet Technologie z Politechniki Łódzkiej nagrodzone w Hong Kongu V edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 20 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy ERCIM Fellowship Programme Spożycie oleju rzepakowego wpływa na pamięć 25 konkurs w ramach inicjatywy Cornet Technologie z Politechniki Łódzkiej nagrodzone w Hong Kongu V edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 20 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy ERCIM Fellowship Programme Spożycie oleju rzepakowego wpływa na pamięć 25 konkurs w ramach inicjatywy Cornet Technologie z Politechniki Łódzkiej nagrodzone w Hong Kongu V edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 20 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy ERCIM Fellowship Programme

  Partnerzy

  GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA BIOOPEN 2016 Mlodym Okiem Nanotechnologia Lodz Genomica SYMBIOZA 2017 Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców UAM CISNIENIE POZNAN Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików” WIMC WARSZAWA 2016 Konferencja Biomedyczna Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab