Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Armatura
Strona główna Start
Dodatkowy na dole
Dodatkowy na dole

Badania akustyczne i hałasu dla obiektu badań obiekty budowlane

Termin zgłoszeń: 28.09.2009 r. dla Programu IV, 11.01.2010 r. dla Programu III. Załączniki: ZAWIADOMIENIE

O BADANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

I WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH


Informujemy, że Gospodarstwo Pomocnicze przy Woj. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie wraz z Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu organizują porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych. Przeznaczone są one dla laboratoriów wykonujących zgodnie z Polską Normą PN-87/B-02156 "Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach" pomiary akustyczne we wnętrzach budowlanych. (Porównania te organizowane są w tym samym miejscu i terminie jak osobne porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy.)

Uczestnicy posiadają możliwość wyboru programów badań:
 • Program IV. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego - w dn. 14-15.10.2009 r.,
 • Program III. Pomiar hałasu ustalonego - w dn. 27-28.01.2010 r.
Celem programu IV jest m. in. sprawdzenie biegłości w okolicznościach istotnie trudniejszych niż przypadek uwzględniony w Programie III.

Szczegółowe cele porównań to:
 • określenie zdolności pomiarowych poszczególnych laboratoriów do wykonywania badań hałasu na stanowiskach pracy oraz dalsze monitorowanie osiągnięć tych laboratoriów,
 • określenie cech charakterystycznych metody badawczej w określonych warunkach akustycznych,
 • identyfikowanie problemów w laboratoriach pomiarowych,
 • prezentacja precyzji badań osiągniętej w różnych warunkach akustycznych i rundach porównań.


Część badawcza porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu odbędzie się w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratotyjny w Tarnobrzegu w podanych wyżej terminach, w godzinach określonych indywidualnie dla każdego uczestniczącego w nich laboratorium, natomiast dzień wcześniej odbędą się warsztaty szkoleniowe nt. "Praktyczne aspekty pomiarów oraz szacowania niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy" (osobno płatne). Uczestnicy przybywają z własną aparaturę pomiarową (posiadającą ważne potwierdzenie metrologiczne), własnym kalibratorem akustycznym i urządzeniem liczącym.

Celem zakwalifikowania należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa (można elektronicznie na adres: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl, nie później niż do:

-11.01.2010 (celem uczestnictwa w Programie III), -28.09.2009 (celem uczestnictwa w Programie IV).

Następnie, w celu potwierdzenia oraz wyznaczenia dnia i godziny wykonania pomiarów należy skontaktować się telefonicznie z Laboratorium Hałasu i Wibracji w terminie od 13.01 do 20.01.2010 (dot. Programu III) lub od 30.09 do 07.10.2009 (dot. Programu IV), tel. (015) 823-44-10 w. 139).
Koszt uczestnictwa w porównaniach wynosi:

 • w Programie III lub IV: 800 zł. + VAT,
 • w warsztatach szkoleniowych (uczestnictwo nieobowiązkowe, chętni powinni przysłać osobne zgłoszenie):
 • - w dn. 13.10.2009: 450 zł (uczestnicy porównań: 350 zł.),
  - w dn. 26.01.2010: 550 zł (uczestnicy porównań: 450 zł.).

  Te laboratoria, które wezmą udział w organizowanych równolegle porównaniach w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy, jak również laboratoria delegujące 2 lub więcej zespoły pomiarowe otrzymują 300 rabatu (za każdy zespół). Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, udziela natomiast pomocy w rezerwacji hotelu. Nr konta: 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

  Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela:
 • - w zakresie merytorycznym oraz w zakresie ustalania dnia i godziny wykonania badań: personel Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE w Rzeszowie, tel. (015) 823-44-52 lub, 823-44-10,
 • - w zakresie organizacyjnym i finansowym: personel Gospodarstwa Pomocniczego, tel. (015) 823-35-74.


 • W załączeniu karta uczestnictwa w porównaniach, program porównań międzylaboratoryjnych, karta uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych.

  Program porównań międzylaboratoryjnych – 27-28 styczeń 2010 r.

  Program III Pomiar hałasu ustalonego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel.: (15) 823-44-10; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel, mgr inż. Krzysztof Kulec
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu ustalonego o typowym widmie.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu we wnętrzach budowlanych lub w środowisku komunalnym
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A i maksymalny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych (od stabilnego źródła dźwięku). Należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 1 pomieszczenie mieszkalne, do którego przenika na hałas z pomieszczenia sąsiedniego. Stabilność poziomu dźwięku sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom przenikającego hałasu, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-87/B-02156 "Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach"
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez poszczególne laboratoria xi, obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora.
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Piotr Książka
  Doradcylek. med. Szczepan Jędral - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik


  Opracował: inż. Dariusz Fugiel

  ............................................................
  Data, Podpis


  Program porównań międzylaboratoryjnych – 14-15.10. 2009 r.

  Program IV Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel.: (15) 823-44-10; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu cyklicznie zmiennego o typowym widmie.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu we wnętrzach budowlanych lub w środowisku komunalnym
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A i maksymalny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych (od stabilnego źródła dźwięku). Należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności: od źródła i tła oraz tylko od tła, a następnie określić poziom dźwięku A hałasu przenikającego
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 1 pomieszczenie mieszkalne, do którego przenika na hałas z pomieszczenia sąsiedniego. Stabilność poziomu dźwięku sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom przenikającego hałasu, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań biegłości zostanie wysłany w terminie do 3 miesięcy od daty realizacji.
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-87/B-02156 "Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dżwięku A w budynkach"
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez poszczególne laboratoria xi, obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora. .
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Piotr Książka
  Doradcylek. med. Szczepan Jędral - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik


  Opracował: inż. Dariusz Fugiel


  ...............................................................
  Data Podpis


  KARTA UCZESTNICTWA W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH POMIARÓW HAŁASU W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH

  organizowanych w dniach ……………………………………..

  Zgłaszam do udziału w (prosimy odpowiednio zaznaczyć):

  Programie nr III. Pomiar hałasu ustalonego, Programie nr IV. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Nazwa i adres klienta: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. nr tel. ……………………………………..nr fax. ………………………………………………. NIP ……………………………………….e-mail ...……………………………………………..

  Przewidywany wykonawca pomiarów (imię i nazwisko, stanowisko) ……………………...…... ……………………………………………………………………………………………………. Aparatura pomiarowa (producent, typ):

  miernik/analizator ………………………………… mikrofon .………………………………….

  kalibrator ……………………………………………….…………………………………………

  Informacja gdzie i komu należy przekazać raport z badań: …………………………………………………………………………………………...……….. …………………………………………………………………………………………...……….. Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w kwocie określonej w zawiadomieniu na konto Gospodarstwa Pomocniczego przy WSSE z/s w Tarnobrzegu nr 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem porównań.

  .................................................................... Data, Podpis

  Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

  Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE Rzeszów z/s w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5 39 – 400 Tarnobrzeg

  e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl

  Prosimy o nie przesyłanie kart faxem z uwagi na późniejsze problemy z odczytaniem zawartych w nich danych.

  1. Raport z porównań międzylaboratoryjnych zostanie opracowany i wysłany uczestnikom w terminie do 3 miesięcy od daty ich przeprowadzenia. 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu z porównań międzylaboratoryjnych. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do laboratorium.


  KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:
  w dniu....................r.
  "Praktyczne aspekty pomiarów oraz szacowanie niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy"
  FIRMA zgłaszająca...................................................
  ADRES.....................................................................
  NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA
  1.....................................................
  2....................................................

  Telefon............................................
  Fax..................................................
  e-mail..............................................
  NIP Firmy........................................
  Czy uczestnik bierze udział w badaniach biegłości organizowanych w dniu następnym po szkoleniu? TAK, NIE
  PESEL uczestnika:
  1...........................
  2...........................
  Niniejszym upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu, jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT

  .................................... ........................................... Główny Księgowy Dyrektor/Prezes Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
  Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie
  z/s w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5
  39-400 Tarnobrzeg
  tel/fax (015) 823 35 74
  e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl
  Drukuj PDF
  wstecz Podziel się ze znajomymi

  Informacje dnia: miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce raka piersi Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce raka piersi Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce raka piersi Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt

  Partnerzy

  GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab