Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Start
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Badania akustyczne i hałasu dla obiektu badań obiekty budowlane

Termin zgłoszeń: 28.09.2009 r. dla Programu IV, 11.01.2010 r. dla Programu III. Załączniki: ZAWIADOMIENIE

O BADANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

I WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH


Informujemy, że Gospodarstwo Pomocnicze przy Woj. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie wraz z Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu organizują porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych. Przeznaczone są one dla laboratoriów wykonujących zgodnie z Polską Normą PN-87/B-02156 "Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach" pomiary akustyczne we wnętrzach budowlanych. (Porównania te organizowane są w tym samym miejscu i terminie jak osobne porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy.)

Uczestnicy posiadają możliwość wyboru programów badań:
 • Program IV. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego - w dn. 14-15.10.2009 r.,
 • Program III. Pomiar hałasu ustalonego - w dn. 27-28.01.2010 r.
Celem programu IV jest m. in. sprawdzenie biegłości w okolicznościach istotnie trudniejszych niż przypadek uwzględniony w Programie III.

Szczegółowe cele porównań to:
 • określenie zdolności pomiarowych poszczególnych laboratoriów do wykonywania badań hałasu na stanowiskach pracy oraz dalsze monitorowanie osiągnięć tych laboratoriów,
 • określenie cech charakterystycznych metody badawczej w określonych warunkach akustycznych,
 • identyfikowanie problemów w laboratoriach pomiarowych,
 • prezentacja precyzji badań osiągniętej w różnych warunkach akustycznych i rundach porównań.


Część badawcza porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu odbędzie się w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratotyjny w Tarnobrzegu w podanych wyżej terminach, w godzinach określonych indywidualnie dla każdego uczestniczącego w nich laboratorium, natomiast dzień wcześniej odbędą się warsztaty szkoleniowe nt. "Praktyczne aspekty pomiarów oraz szacowania niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy" (osobno płatne). Uczestnicy przybywają z własną aparaturę pomiarową (posiadającą ważne potwierdzenie metrologiczne), własnym kalibratorem akustycznym i urządzeniem liczącym.

Celem zakwalifikowania należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa (można elektronicznie na adres: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl, nie później niż do:

-11.01.2010 (celem uczestnictwa w Programie III), -28.09.2009 (celem uczestnictwa w Programie IV).

Następnie, w celu potwierdzenia oraz wyznaczenia dnia i godziny wykonania pomiarów należy skontaktować się telefonicznie z Laboratorium Hałasu i Wibracji w terminie od 13.01 do 20.01.2010 (dot. Programu III) lub od 30.09 do 07.10.2009 (dot. Programu IV), tel. (015) 823-44-10 w. 139).
Koszt uczestnictwa w porównaniach wynosi:

 • w Programie III lub IV: 800 zł. + VAT,
 • w warsztatach szkoleniowych (uczestnictwo nieobowiązkowe, chętni powinni przysłać osobne zgłoszenie):
 • - w dn. 13.10.2009: 450 zł (uczestnicy porównań: 350 zł.),
  - w dn. 26.01.2010: 550 zł (uczestnicy porównań: 450 zł.).

  Te laboratoria, które wezmą udział w organizowanych równolegle porównaniach w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy, jak również laboratoria delegujące 2 lub więcej zespoły pomiarowe otrzymują 300 rabatu (za każdy zespół). Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, udziela natomiast pomocy w rezerwacji hotelu. Nr konta: 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

  Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela:
 • - w zakresie merytorycznym oraz w zakresie ustalania dnia i godziny wykonania badań: personel Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE w Rzeszowie, tel. (015) 823-44-52 lub, 823-44-10,
 • - w zakresie organizacyjnym i finansowym: personel Gospodarstwa Pomocniczego, tel. (015) 823-35-74.


 • W załączeniu karta uczestnictwa w porównaniach, program porównań międzylaboratoryjnych, karta uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych.

  Program porównań międzylaboratoryjnych – 27-28 styczeń 2010 r.

  Program III Pomiar hałasu ustalonego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel.: (15) 823-44-10; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel, mgr inż. Krzysztof Kulec
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu ustalonego o typowym widmie.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu we wnętrzach budowlanych lub w środowisku komunalnym
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A i maksymalny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych (od stabilnego źródła dźwięku). Należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 1 pomieszczenie mieszkalne, do którego przenika na hałas z pomieszczenia sąsiedniego. Stabilność poziomu dźwięku sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom przenikającego hałasu, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-87/B-02156 "Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach"
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez poszczególne laboratoria xi, obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora.
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Piotr Książka
  Doradcylek. med. Szczepan Jędral - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik


  Opracował: inż. Dariusz Fugiel

  ............................................................
  Data, Podpis


  Program porównań międzylaboratoryjnych – 14-15.10. 2009 r.

  Program IV Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel.: (15) 823-44-10; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu cyklicznie zmiennego o typowym widmie.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu we wnętrzach budowlanych lub w środowisku komunalnym
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A i maksymalny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych (od stabilnego źródła dźwięku). Należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności: od źródła i tła oraz tylko od tła, a następnie określić poziom dźwięku A hałasu przenikającego
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 1 pomieszczenie mieszkalne, do którego przenika na hałas z pomieszczenia sąsiedniego. Stabilność poziomu dźwięku sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom przenikającego hałasu, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań biegłości zostanie wysłany w terminie do 3 miesięcy od daty realizacji.
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-87/B-02156 "Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dżwięku A w budynkach"
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez poszczególne laboratoria xi, obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora. .
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Piotr Książka
  Doradcylek. med. Szczepan Jędral - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik


  Opracował: inż. Dariusz Fugiel


  ...............................................................
  Data Podpis


  KARTA UCZESTNICTWA W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH POMIARÓW HAŁASU W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH

  organizowanych w dniach ……………………………………..

  Zgłaszam do udziału w (prosimy odpowiednio zaznaczyć):

  Programie nr III. Pomiar hałasu ustalonego, Programie nr IV. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Nazwa i adres klienta: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. nr tel. ……………………………………..nr fax. ………………………………………………. NIP ……………………………………….e-mail ...……………………………………………..

  Przewidywany wykonawca pomiarów (imię i nazwisko, stanowisko) ……………………...…... ……………………………………………………………………………………………………. Aparatura pomiarowa (producent, typ):

  miernik/analizator ………………………………… mikrofon .………………………………….

  kalibrator ……………………………………………….…………………………………………

  Informacja gdzie i komu należy przekazać raport z badań: …………………………………………………………………………………………...……….. …………………………………………………………………………………………...……….. Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w kwocie określonej w zawiadomieniu na konto Gospodarstwa Pomocniczego przy WSSE z/s w Tarnobrzegu nr 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem porównań.

  .................................................................... Data, Podpis

  Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

  Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE Rzeszów z/s w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5 39 – 400 Tarnobrzeg

  e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl

  Prosimy o nie przesyłanie kart faxem z uwagi na późniejsze problemy z odczytaniem zawartych w nich danych.

  1. Raport z porównań międzylaboratoryjnych zostanie opracowany i wysłany uczestnikom w terminie do 3 miesięcy od daty ich przeprowadzenia. 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu z porównań międzylaboratoryjnych. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do laboratorium.


  KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:
  w dniu....................r.
  "Praktyczne aspekty pomiarów oraz szacowanie niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy"
  FIRMA zgłaszająca...................................................
  ADRES.....................................................................
  NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA
  1.....................................................
  2....................................................

  Telefon............................................
  Fax..................................................
  e-mail..............................................
  NIP Firmy........................................
  Czy uczestnik bierze udział w badaniach biegłości organizowanych w dniu następnym po szkoleniu? TAK, NIE
  PESEL uczestnika:
  1...........................
  2...........................
  Niniejszym upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu, jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT

  .................................... ........................................... Główny Księgowy Dyrektor/Prezes Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
  Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie
  z/s w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5
  39-400 Tarnobrzeg
  tel/fax (015) 823 35 74
  e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl
  Drukuj PDF
  wstecz Podziel się ze znajomymi

  Informacje dnia: Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku

  Partnerzy

  GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

  Szanowny Czytelniku!

   
  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
   
  Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

  Kto będzie administratorem Twoich danych?

  Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

  O jakich danych mówimy?

  Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

  Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

  Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

  Komu możemy przekazać dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

  Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
   
  Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
   

  Newsletter

  Zawsze aktualne informacje