Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Strona główna EdukacjaKonkursy i granty
Dodatkowy u góry
Dodatkowy u góry

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na l

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty modernizacji aparatury stanowiącej wyposażenie pracowni echokardiograficznej oraz koszty zakupu ŚREDNIEJ KLASY APARATURY ECHOKARDIOGRAFICZNEJ.

Celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2000 oraz redukcja do 2012 roku umieralności u osób poniżej 65 roku życia o 30%.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych, z wyrównaniem dostępu do tych metod niezależnie od miejsca zamieszkania

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3;
3. Statut jednostki;
4. Wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia;
5. Kopię polisy ubezpieczenia OC;
6. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych;
7. Oświadczenie oferenta o nie ubieganiu się o sprzęt echokardiograficzny w odrębnym, prowadzonym równolegle, postępowaniu konkursowym w ramach Programu POLKARD w zakresie zakupu aparatury wysokiej klasy.
8. Oświadczenie oferenta o wysokości środków otrzymanych na zakup aparatury w ramach realizacji „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005” w roku 2003.
9. Opinię Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zawierającą:
a) potwierdzenie potrzeby zakupu lub modernizacji wnioskowanego sprzętu echokardiograficznego dla oddziału/zakładu/kliniki,
b) informację o ogólnej liczbie echokardiografów używanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie według stanu na dzień 1 marca 2004 r.
c) informację o liczbie echokardiografów używanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci), według stanu na dzień 1 marca 2004 roku.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Klinika/oddział zapewnia kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapię oraz pełny zestaw badań diagnostycznych i metod terapeutycznych układu krążenia.
2. W jednostce zatrudnionych jest co najmniej 2 kardiologów.
3. W jednostce wykonuje się ponad 2000 badań echokardiograficznych rocznie.
4. Ośrodek wykonuje echokardiograficzne testy obciążeniowe.
5. Oświadczenie zarządu województwa o uwzględnieniu działalności oferenta w zakresie kardiologii, w wojewódzkim planie zdrowotnym.
6. Przystąpienie wyłącznie do jednego z dwóch prowadzonych konkursów związanych z finansowaniem kosztów zakupu echokardiografów (średniej lub wysokiej klasy).

Kryteria oceny ofert:
1. Dostępność do badań echokardiograficznych w województwie.
2. Liczba aparatów echokardiograficznych będących w dyspozycji oferenta, stopień ich wykorzystania oraz dekapitalizacji.
3. Liczba i kwalifikacje lekarzy zatrudnionych przez oferenta.
4. Aktywność diagnostyczno-lecznicza oferenta, wyrażająca się w liczbie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych i przeprowadzonych badań echokardiograficznych.
5. Stosunek liczby badań przypadających na 1 echokardiograf do liczby pacjentów hospitalizowanych.
6. Stosunek liczby badań przypadających na 1 echokardiograf do liczby pacjentów leczonych ambulatoryjnie.
7. Wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu / modernizacji aparatury.
8. Wysokość środków otrzymanych na zakup aparatury w ramach realizacji „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005” w roku 2003.

Uwaga!
• Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
• Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
• Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
• Nie przewiduje się możliwości uzupełniania lub poprawiania złożonych ofert.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2004r.
z adnotacją na kopercie:
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – ECHO średniej klasy”.
Adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa.

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Spożycie oleju rzepakowego wpływa na pamięć 25 konkurs w ramach inicjatywy Cornet Technologie z Politechniki Łódzkiej nagrodzone w Hong Kongu V edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 20 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy ERCIM Fellowship Programme Spożycie oleju rzepakowego wpływa na pamięć 25 konkurs w ramach inicjatywy Cornet Technologie z Politechniki Łódzkiej nagrodzone w Hong Kongu V edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 20 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy ERCIM Fellowship Programme Spożycie oleju rzepakowego wpływa na pamięć 25 konkurs w ramach inicjatywy Cornet Technologie z Politechniki Łódzkiej nagrodzone w Hong Kongu V edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 20 mln zł dla Uniwersytetów Młodego Odkrywcy ERCIM Fellowship Programme

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA BIOOPEN 2016 Mlodym Okiem Nanotechnologia Lodz Genomica SYMBIOZA 2017 Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców UAM CISNIENIE POZNAN Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików” WIMC WARSZAWA 2016 Konferencja Biomedyczna Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab