Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Armatura
Strona główna EdukacjaKonkursy i granty
Dodatkowy na dole
Dodatkowy na dole

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na l

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty modernizacji aparatury stanowiącej wyposażenie pracowni echokardiograficznej oraz koszty zakupu ŚREDNIEJ KLASY APARATURY ECHOKARDIOGRAFICZNEJ.

Celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2000 oraz redukcja do 2012 roku umieralności u osób poniżej 65 roku życia o 30%.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych, z wyrównaniem dostępu do tych metod niezależnie od miejsca zamieszkania

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3;
3. Statut jednostki;
4. Wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia;
5. Kopię polisy ubezpieczenia OC;
6. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych;
7. Oświadczenie oferenta o nie ubieganiu się o sprzęt echokardiograficzny w odrębnym, prowadzonym równolegle, postępowaniu konkursowym w ramach Programu POLKARD w zakresie zakupu aparatury wysokiej klasy.
8. Oświadczenie oferenta o wysokości środków otrzymanych na zakup aparatury w ramach realizacji „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005” w roku 2003.
9. Opinię Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zawierającą:
a) potwierdzenie potrzeby zakupu lub modernizacji wnioskowanego sprzętu echokardiograficznego dla oddziału/zakładu/kliniki,
b) informację o ogólnej liczbie echokardiografów używanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie według stanu na dzień 1 marca 2004 r.
c) informację o liczbie echokardiografów używanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci), według stanu na dzień 1 marca 2004 roku.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Klinika/oddział zapewnia kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapię oraz pełny zestaw badań diagnostycznych i metod terapeutycznych układu krążenia.
2. W jednostce zatrudnionych jest co najmniej 2 kardiologów.
3. W jednostce wykonuje się ponad 2000 badań echokardiograficznych rocznie.
4. Ośrodek wykonuje echokardiograficzne testy obciążeniowe.
5. Oświadczenie zarządu województwa o uwzględnieniu działalności oferenta w zakresie kardiologii, w wojewódzkim planie zdrowotnym.
6. Przystąpienie wyłącznie do jednego z dwóch prowadzonych konkursów związanych z finansowaniem kosztów zakupu echokardiografów (średniej lub wysokiej klasy).

Kryteria oceny ofert:
1. Dostępność do badań echokardiograficznych w województwie.
2. Liczba aparatów echokardiograficznych będących w dyspozycji oferenta, stopień ich wykorzystania oraz dekapitalizacji.
3. Liczba i kwalifikacje lekarzy zatrudnionych przez oferenta.
4. Aktywność diagnostyczno-lecznicza oferenta, wyrażająca się w liczbie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych i przeprowadzonych badań echokardiograficznych.
5. Stosunek liczby badań przypadających na 1 echokardiograf do liczby pacjentów hospitalizowanych.
6. Stosunek liczby badań przypadających na 1 echokardiograf do liczby pacjentów leczonych ambulatoryjnie.
7. Wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu / modernizacji aparatury.
8. Wysokość środków otrzymanych na zakup aparatury w ramach realizacji „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005” w roku 2003.

Uwaga!
• Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
• Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
• Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
• Nie przewiduje się możliwości uzupełniania lub poprawiania złożonych ofert.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2004r.
z adnotacją na kopercie:
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – ECHO średniej klasy”.
Adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa.

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Mikroskop, który szpieguje komórki wewnątrz ciała Superbakterie do walki z próchnicą Lekcja Czarnobyla Grypa zwiększa ryzyko zawału 6-krotnie Konkurs na pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym Orzechy zmniejszają ryzyko migotania przedsionków Mikroskop, który szpieguje komórki wewnątrz ciała Superbakterie do walki z próchnicą Lekcja Czarnobyla Grypa zwiększa ryzyko zawału 6-krotnie Konkurs na pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym Orzechy zmniejszają ryzyko migotania przedsionków Mikroskop, który szpieguje komórki wewnątrz ciała Superbakterie do walki z próchnicą Lekcja Czarnobyla Grypa zwiększa ryzyko zawału 6-krotnie Konkurs na pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym Orzechy zmniejszają ryzyko migotania przedsionków

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab