Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Szkolenia3
Strona główna EdukacjaKonkursy i granty
Dodatkowy u góry
Dodatkowy u góry

Konkurs ofert MInisterstwa Zdrowia

Moduł 1:
Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika

Moduł 2:
Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raki jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy

I. Przedmiot konkursu
Realizacja programu ogólnopolskiego, którego zadania określone zostały:
w załączniku nr 1a – dla Modułu 1,
w załączniku nr 2a - dla Modułu 2.

II. Wymagania stawiane oferentom:
Warunki przystąpienia do konkursu na realizację Programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe:

A. Moduł 1
Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika:

Do konkursu mogą przystąpić:
1. Onkologiczne poradnie genetyczne:
◊ udzielające nie mniej niż 50 porad miesięcznie,
◊ prowadzące regionalny rejestr rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Rejestr nie może być częścią rejestru szpitalnego, a dostęp do danych osobowych powinien mieć wyłącznie lekarz zatrudniony w poradni.

2. Działalność poradni powinna być oparta głównie o bazę szpitalną (rozpoznawanie rodzin wysokiego ryzyka na podstawie wywiadów od chorych w trakcie leczenia, rehabilitacji lub badań kontrolnych).

3. Kierownik poradni – jeżeli jest nim lekarz onkolog – powinien się legitymować podstawowym przeszkoleniem z zakresu poradnictwa genetycznego.

4. Konsultantem poradni powinien być lekarz - genetyk kliniczny.

5. Pożądane są równoległe prowadzenie poradnictwa otwartego i współpraca z lekarzami innych specjalności, w tym także z lekarzami rodzinnymi.

6. Dane o obciążeniu rodzinnym (zachorowania na wszystkie nowotwory wśród krewnych I, II i w razie potrzeby dalszych stopni) powinny być weryfikowane przez lekarza onkologa, pracownika poradni genetycznej w bezpośredniej rozmowie z probantem.

7. Poradnia genetyczna powinna współpracować z pracownią biologii molekularnej, w miarę możliwości w tej samej placówce, prowadzącej badania nosicielstwa genów predyspozycji.

8. Badania nosicielstwa genów predyspozycji wymaga pisemnej zgody chorych i/lub członków ich rodzin.

9. Poradnia genetyczna powinna zapewnić możliwości regularnych okresowych badań ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi, jajnika i ewentualnie innych nowotworów, w miarę w tej samej placówce, która prowadzi poradnię genetyczną. Zakład radiodiagnostyki prowadzący takie badania powinien spełniać kryteria kontroli jakości, takie same jak określone w programie populacyjnych badań mammograficznych.

10. Kobiety z grup ryzyka objęte tymi programami u których rozpoznano nowotwory powinny mieć w zasadzie zapewnione możliwości leczenia w wysokospecjalistycznej placówce onkologicznej prowadzącej poradnictwo genetyczne, co umożliwia m.in. optymalny dobór metody leczenia, wynikający ze specyfiki przebiegu nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie.

B. Moduł 2

Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raki jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.

Do konkursu mogą przystąpić:
1. Onkologiczne poradnie genetyczne:
◊ udzielające nie mniej niż 50 porad miesięcznie,
◊ prowadzące regionalny rejestr rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Rejestr nie może być częścią rejestru szpitalnego a dostęp do danych osobowych powinien mieć wyłącznie lekarz zatrudniony w poradni.

2. Działalność poradni powinna być oparta głównie o bazę szpitalną (rozpoznawanie rodzin wysokiego ryzyka na podstawie wywiadów od chorych w trakcie leczenia, rehabilitacji lub badań kontrolnych).

3. Kierownik poradni – jeżeli jest nim lekarz onkolog – powinien się legitymować podstawowym przeszkoleniem z zakresu poradnictwa genetycznego.

4. Konsultantem poradni powinien być lekarz - genetyk kliniczny.

5. Pożądane są równoległe prowadzenie poradnictwa otwartego i współpraca z lekarzami innych specjalności, w tym także z lekarzami rodzinnymi.

6. Dane o obciążeniu rodzinnym (zachorowania na wszystkie nowotwory wśród krewnych I, II i w razie potrzeby dalszych stopni) powinny być weryfikowane przez lekarza onkologa, pracownika poradni genetycznej w bezpośredniej rozmowie z probantem.

7. Onkologiczna poradnia genetyczna powinna mieć zapewnioną współpracę:
◊ z patologiem (możliwie w tej samej placówce) – w zakresie histopatologicznej charakterystyki guzów i immunohistochemicznych badań ekspresji genów MLH1, MSH2 i MSH6,
◊ z pracownią biologii molekularnej – w zakresie badania mutacji genów APC, MLH1, MSH2 i MSH6, w miarę możliwości posiadającą doświadczenie w badaniach tych genów,
◊ pracownią endoskopową zakwalifikowaną do programu przesiewowych badań dla wcześniejszego wykrywania raka jelita grubego (w miarę możliwości w tej samej placówce),

8. Uwzględniając specyfikę przebiegu i odmienną podatność na leczenie części nowotworów w tych grupach ryzyka, pożądane jest zapewnienie możliwość leczenia w tej samej wysokospecjalistycznej placówce onkologicznej która prowadzi poradnictwo genetyczne.

III. Kompletna oferta winna zawierać:
◊ Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1b lub 2b,
◊ Wypełnioną Ankietę ofertową – załącznik nr 1c lub 2c,
◊ Potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
◊ kopię polisy OC,
◊ wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia,
◊ statut jednostki.

IV. Kryteria oceny oferty
◊ przygotowanie merytoryczne oferenta,
◊ spełnienie wymogów określonych w pkt. II ogłoszenia,
◊ wyniki realizacji tego programu w roku 2003,
◊ dostępność wszystkich badań przewidzianych w programie (w tym także molekularnych) w placówce składającej ofertę,
◊ liczbę zachorowań na raka piersi i jajnika / raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy w województwie/regionie,
◊ liczbę pierwszorazowych chorych na raka piersi i jajnika / raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy leczonych w placówce.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie
do 19 kwietnia 2004 roku

na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs – Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Moduł 1:
Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

lub

Moduł 2:
Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raki jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.

Placówki składające oferty na dwa moduły, powinny przygotować dwie oferty w oddzielnych kopertach.

ZAŁĄCZNIKI

Moduł 1
Załącznik 1a - Zadania programu
Zalącznik 1b - Formularz zgłoszeniowy
Zalącznik 1c - Ankieta ofertowa

Moduł 2
Załącznik 2a - Zadania programu
Zalącznik 2b - Formularz zgłoszeniowy
Zalącznik 2c - Ankieta ofertowa

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Dwa oblicza komórek nabłonka jelita Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów Rola mikrośrodowiska w tworzeniu przerzutów Karoseria samochodów z drukarki 3D Nowa rola chromosomu w mitozie Dieta bogata w kwasy omega-6 obniża ryzyko cukrzycy Dwa oblicza komórek nabłonka jelita Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów Rola mikrośrodowiska w tworzeniu przerzutów Karoseria samochodów z drukarki 3D Nowa rola chromosomu w mitozie Dieta bogata w kwasy omega-6 obniża ryzyko cukrzycy Dwa oblicza komórek nabłonka jelita Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów Rola mikrośrodowiska w tworzeniu przerzutów Karoseria samochodów z drukarki 3D Nowa rola chromosomu w mitozie Dieta bogata w kwasy omega-6 obniża ryzyko cukrzycy

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA BIOOPEN 2016 Mlodym Okiem Nanotechnologia Lodz Genomica SYMBIOZA 2017 Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców UAM CISNIENIE POZNAN Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików” WIMC WARSZAWA 2016 Konferencja Biomedyczna Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab