Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Start
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP

Al. Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa
tel. +48 (22) 621-79-16
fax +48 (22) 601-55-56

www.clk.policja.pl


Nasze laboratorium jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji, a jego podstawowym zadaniem jest tworzenie, rozwijanie i nadzorowanie technicznokryminalistycznego zaplecza polskiej Policji.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP prowadzi różnego rodzaju prace badawczo-rozwojowe z dziedziny kryminalistyki, których wyniki umożliwiają opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik badawczych służących zapobieganiu przestępczości i walce z nią.


CERTYFIKATY
Jesteśmy pierwszym laboratorium kryminalistycznym Policji, które uzyskało certyfikat jakości. Certyfikat poświadcza spełnienie przez CLK KGP wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 (identycznej z ISO 9001:2008) w zakresie:
 • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie standardów pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,

 • organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia policyjnych ekspertów kryminalistyki oraz wspieranie doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki,

 • prowadzenie kryminalistycznych baz danych,

 • wykonywanie ekspertyz, rozwój metod badawczych oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie techniki kryminalistycznej, • W dniu 16.05.2005 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP uzyskało akredytację nr AB 596 dla całego zakresu zgłoszonych badań. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 596 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42.
  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji zostało brązowym medalistą w konkursie Forum Jakości Quality International – edycja 2009, w kategorii QI order – zarządzanie najwyższej jakości. Konkurs „Forum Jakości Quality International” jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania – organizacji, które mogą poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie. Organizatorem konkursu była Redakcja Forum Biznesu – dodatku informacyjno-promocyjnego do „Gazety Prawnej”. Patronat nad Forum sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.
  Udział w konkursie „Forum Jakości Quality International” Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP rozpoczęło w 2007 roku i już wtedy znalazło się w ścisłej czołówce finalistów otrzymując certyfikat upoważniający do posługiwania się elitarnym znakiem QI order – zarządzanie najwyższej jakości.  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne znalazło się na liście 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój i otrzymało od Polskiej Akademii Nauk Certyfikat Innowacyjności 2005. Listę rankingową firm dążących do nowoczesności przygotował zespół Międzynarodowej Sieci Naukowej, koordynowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, w ramach programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki.
  W strukturze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP funkcjonuje sześć wydziałów (pięć merytorycznych i szósty ogólny), oraz Zespół do spraw Jakości.
  WYDZIAŁ BADAŃ DOKUMENTÓW I TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

  • Zespół Badań Dokumentów. W Zespole Badań Dokumentów dokonuje się identyfikacji osób na podstawie pisma ręcznego, identyfikacji podpisów i osób fałszujących podpisy, identyfikacji maszyn do pisania, bada się autentyczność tekstów maszynowych oraz ustala marki maszyn do pisania.
  • Zespół Badań Fonoskopijnych, Wizualnych i Komputerowych.
  • - Badania fonoskopijne obejmują badania autentyczności nagrań, badania identyfikacyjne osób, badania odsłuchowe oraz kopiowanie materiałów dźwiękowych z zastosowaniem korekcji i/lub zmiany nośnika
   - Badania wizualne to wykonywanie kryminalistycznej dokumentacji fotograficznej i wideo, rejestracja przebiegu czynności procesowych (oględziny miejsca zdarzenia i eksperymenty), wykonywanie zdjęć służących celom badawczym, wykorzystywanych podczas opracowywania ekspertyz kryminalistycznych z innych dziedzin.
   - Badania komputerowe polegają na badaniu sprzętu komputerowego oraz analizie informacji zawartych na cyfrowych nośnikach danych.
  • Zespół Badań Wariograficznych. Eksperci tego zespołu zajmują się badaniami wariograficznymi, których celem jest określenie zakresu wiedzy osoby badanej na temat okoliczności zdarzenia i jej związku z tym zdarzeniem.
  • Zespół Badań Antroposkopijnych. Główny zakres badań prowadzonych przez tę pracownię to ekspertyzy identyfikacyjno-porównawcze związane z identyfikacją osób i nieznanych zwłok, ofiar katastrof, na podstawie zdjęć fotograficznych oraz zapisu wideo.

  WYDZIAŁ MECHANOSKOPII I BALISYTKI

  • Zespół Badań Mechanoskopijnych. Zespół ten prowadzi podstawowe badania mechanoskopijne, takie jak: identyfikacja narzędzi, badania plomb i plombownic, znaków probierczych, badania stłuczonych szyb, badania na tzw. całość, badania drewna.
  • Zespół Badań Metaloznawczych i Oznaczeń Identyfikacyjnych. Zakres badań obejmuje określanie przyczyn uszkodzeń elementów metalowych oraz badania instalacji gazowych po wybuchach. Zespół ten prowadzi również badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów pochodzących z kradzieży.
  • Zespół Badań Wypadków Drogowych. W Zespole Badań Wypadków Drogowych wykonywane są badania dotyczące rekonstrukcji wypadków drogowych na podstawie analizy materiału zawartego w aktach sprawy, badania miejsca wypadku drogowego oraz pojazdów.
  • Zespół Badań Broni i Amunicji. Zespół Badań Broni i Amunicji prowadzi specjalistyczne badania broni palnej, w tym bojowej, myśliwskiej, sportowej, alarmowej, gazowej i sygnałowej oraz broni pneumatycznej, która może być użyta lub też została użyta do popełnienia przestępstwa.
  • Zespół obsługi Systemu ARSENAŁ. Zespół zajmuje się badaniem amunicji, a także jej elementów pozostawionych po strzale (łuski i pociski).

  WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POSTĘPU NAUKOWEGO

  Zadaniem Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego CLK jest zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania wydziałów merytorycznych.

  • Zespół Ogólny prowadzi rejestrację korespondencji dla całego Laboratorium. Do innych zadań należą także: wykonywanie prac analityczno-ocennych i planistycznych, opracowywanie na potrzeby biura dokumentów organizacyjnych, finansowych i alarmowych, gromadzenie informacji naukowo-technicznej oraz rozwijanie współpracy w tym zakresie z instytucjami policyjnymi i organizacjami pozapolicyjnymi.
  • Zespół Postępu Naukowo-Technicznego zajmuje się popularyzacją metod badawczych i osiągnięć w stale rozwijającej się dziedzinie kryminalistyki. Ponadto zespół koordynuje zagadnienia związane z wyposażeniem laboratoriów kryminalistycznych w sprzęt specjalistyczny i środki techniczne oraz udziela konsultacji w zakresie wyposażenia ogniw techniki kryminalistycznej, koordynuje także proces doskonalenia zawodowego ekspertów, kandydatów na ekspertów i techników kryminalistyki. W ramach działalności wydawniczej zespół publikuje dwa specjalistyczne periodyki – kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” i „Biuletyn Informacyjny”, a także serię wydawniczą „Zeszyty Metodyczne” oraz pozycje zwarte.
  • Biblioteka Naukowa CLK KGP działa od początku lat 60. XX wieku. Jest dostępna dla pracowników resortu spraw wewnętrznych, sądów, prokuratur i uniwersyteckich wydziałów kryminalistyki. Jej zbiory liczą w chwili obecnej ponad 6 tysięcy woluminów i obejmują 47 tytuły czasopism polskich i zagranicznych.

  WYDZIAŁ FIZYKOCHEMII

  • Zespół Badań Narkotyków. Do głównych zadań zespołu należy wykonywanie ekspertyz środków odurzających, psychotropowych, prekursorów w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Głównym zadaniem jest identyfikacja tych substancji, analiza ilościowa i profilowanie.
  • Zespół Badań Chemicznych zajmuje się badaniem wybranych właściwości fizycznych i składów chemicznych klasycznych śladów kryminalistycznych, do których zaliczane są m.in.: włókna, materiały wybuchowe i łatwozapalne, ślady powystrzałowe, gleba, powłoki malarskie, szkła, tworzywa sztuczne, metale i ich stopy oraz różnego rodzaju nietypowe substancje. Badania dotyczą wszystkich materiałów, które może pozostawić przestępca na miejscu zdarzenia, lub zabrać je na sobie.

  WYDZIAŁ BIOLOGII

  • Zespół Bazy Danych DNA zajmuje się oznaczaniem, gromadzeniem oraz przetwarzaniem profili genetycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Realizacja głównego zadania odbywa się w dwóch podzespołach. Pierwszy z nich wykonuje pracę laboratoryjną, polegającą na izolowaniu i oznaczaniu profilu DNA z materiału biologicznego pobieranego od osób lub ze zwłok do celów wykrywczych lub identyfikacyjnych. Praca drugiego podzespołu koncentruje się na wprowadzaniu profili genetycznych do bazy danych DNA, porównaniu ich z profilami zgromadzonymi w bazie oraz udzielaniu informacji zainteresowanym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. Policji, prokuraturom, sądom, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) o pozytywnych wynikach przeszukania.
  • Zespół Badań Biologicznych. Badania biologiczne prowadzone w ramach ekspertyz mają charakter identyfikacyjno-porównawczy, co oznacza, że ustalenie pochodzenia śladu biologicznego od konkretnej osoby lub pochodzenia kilku śladów z jednego osobowego źródła następuje poprzez oznaczenie i porównanie stwierdzonych w badanym materiale identyfikacyjnych cech pochodzenia ludzkiego. Obiektami badań ekspertów są najczęściej ślady krwi i wydzielin ciała ludzkiego (śliny, spermy), włosy oraz tzw. ślady kontaktowe, rzadziej - fragmenty kości, zęby oraz fragmenty tkanek miękkich.

  WYDZIAŁ DAKTYLOSKOPII

  Zadaniem Wydziału Daktyloskopii jest identyfikacja indywidualna osób na podstawie linii papilarnych.
  W strukturze wydziału funkcjonują następujące zespoły badawcze:

  • Zespół Identyfikacji Daktyloskopijnej. Pracownia ta zajmuje się identyfikacją osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych, skóry poletkowej, czerwieni wargowej oraz małżowiny usznej.
  • Zespół Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej – AFIS. Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej służy do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.
  • Zespół NAP Eurodac. Zadaniem zespołu jest wprowadzanie danych administracyjnych z rejestru cudzoziemców do krajowego systemu AFIS i obsługa wymiany z Jednostką Centralną Eurodac. Zespół funkcjonuje od 1 maja 2004 roku.
  • Zespół Wizualizacji Śladów. Zespół Wizualizacji Śladów zajmuje się ujawnianiem śladów daktyloskopijnych metodami laboratoryjnymi. Metody stosowane w pracowni są o wiele czulsze i skuteczniejsze niż klasyczne techniki ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych z użyciem proszków i przeniesieniem ujawnionego śladu na folie daktyloskopijne wykorzystywane przez techników na miejscu zdarzenia.
  • Zespół Centralnej Registratury Daktyloskopijnej. Do zadań zespołu należy utrzymanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom zbiorów Centralnej Registratury Daktyloskopijnej oraz wprowadzanie do baz danych AFIS danych z kart daktyloskopijnych z całego kraju, sporządzanych w celach rejestracyjnych.
  • Zespół Badań Traseologicznych. Zespół Badań Traseologicznych zajmuje się badaniami porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów po każdym podłożu.

  ZESPÓŁ DO SPRAW JAKOŚCI
  Celem strategicznym Zespołu do spraw Jakości jest:
  • nadzorowanie, utrzymanie i rozwój funkcjonującego w CLK KGP systemu zarządzania jakością,
  • koordynowanie działań mających na celu określanie standardów pracy dotyczących poszczególnych dyscyplin badawczych,
  • wspieranie LK KWP/KSP w działaniach związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością,
  • organizowanie ocen jakości pracy w LK KWP/KSP i nadzór nad ich przeprowadzaniem,
  • współpraca z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi, akredytującymi i konsultacyjnymi,
  • zapewnienie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, związanych z utrzymaniem systemu zarządzania jakością.
   wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Twój blat w dygestorium nie spełnia Twoich oczekiwań? Potrzebne regulacje dot. norm i zasad hałasu turbin wiatrowych Naukowcy zbadali, jakie obrazy zapadają częściej w pamięć Człowiek poprzez emisję gazów spowodował ocieplenie Sztuczna inteligencja diagnozuje spektrum autyzmu Autonomiczne hulajnogi elektryczne Twój blat w dygestorium nie spełnia Twoich oczekiwań? Potrzebne regulacje dot. norm i zasad hałasu turbin wiatrowych Naukowcy zbadali, jakie obrazy zapadają częściej w pamięć Człowiek poprzez emisję gazów spowodował ocieplenie Sztuczna inteligencja diagnozuje spektrum autyzmu Autonomiczne hulajnogi elektryczne Twój blat w dygestorium nie spełnia Twoich oczekiwań? Potrzebne regulacje dot. norm i zasad hałasu turbin wiatrowych Naukowcy zbadali, jakie obrazy zapadają częściej w pamięć Człowiek poprzez emisję gazów spowodował ocieplenie Sztuczna inteligencja diagnozuje spektrum autyzmu Autonomiczne hulajnogi elektryczne

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje