Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Ceramika
Strona główna Start
Labro na dole

49. Konserwatorium Krystalograficzne


Organizatorami Konferencji byli Komitet Krystalografii PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN i Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały najnowsze trendy i rozwiązania w analizie termicznej, analizie właściwości powierzchniowych oraz systemach reaktorów laboratoryjnych Haas.

Tematyka Konwersatorium obejmowała badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze (m.in. DSC, TG DTA, STA łączone z MS i FTIR, zautomatyzowane reaktory równoległe, ciśnieniowe, systemy CrystalScan zaprezentowane przez Haas) i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego obejmowała wykład o uogólnionej symetrii, dyskusję panelową poświęconą planom budowy i funkcji polskiego synchrotronu oraz warsztaty na temat problemów zbliźniaczeń w strukturach kryształów. Po dyskusji panelowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze PTK.

W skład Komitetu Organizacyjnego Konwersatorium wchodzili: Adam Pietraszko - przewodniczący, Kazimierz Łukaszewicz - honorowy przewodniczący, Ewa Bukowska, Marek Daszkiewicz, Anna Gągor, Wasyl Kindżybało, Małgorzata Kucharska, Ryszard Kubiak, Jan Janczak, Marek Paściak, Julia Stępień-Damm, Alicja Waśkowska, Marek Wołcyrz.

Maria Gdaniec, Stanisław Hodorowicz, Barbara Oleksyn, Adam Pietraszko, Katarzyna Stadnicka, Marek Wołcyrz stanowili Komitet Organizacyjny Sesji Naukowej PTK

W programie konwersatorium znalazły się następujące wystąpienia: Anna Brzuszkiewicz, Anna Bujacz, Zbigniew Ciunik Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka „Białkowy inhibitor proteaz serynowych z nasion kąkolu polnego Agrostemma githago – AGTI II oraz jego kompleks z trypsyną PPT”

Agnieszka Wojtkowiak, Kamil Witek, Jacek Hennig, Mariusz Jaskólski Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań; Laboratorium Patogenezy Roślin, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa; Centrum Badań Biokrystalograficznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań „Krystalograficzna identyfikacja miejsc wiążących oligosacharydy w 1,3-b-glukanazie z Solanum tuberosum”

Marek L. Główka, Małgorzata Szczesio, Joanna Bojarska, Krystyna Kozłowska
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka
„Topologia wiązań wodorowych w dimerach gramicydyny”

Zbigniew Karczmarzyk i Wiesław Malinka
Instytut Chemii, Akademia Podlaska, Siedlce; Katedra i Zakład Chemii Leków, Akademia Medyczna, Wrocław
„Badania strukturalne arylopiperazynowych pochodnych izotiazolopirydyny o działaniu przeciwbólowym”

Izabella Mossakowska i Grażyna Wójcik
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wrocławska
„Badania struktur i oddziaływań w kryształach molekularnych metodą obliczeniowego przewidywania struktur krystalicznych”

Krystyna Jabłońska-Ławniczak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
„Europejski rentgenowski laser na swobodnych elektronach – nowe światło dla badań strukturalnych”

Jerzy B. Pełka i Ryszard Sobierajski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
„Rentgenowski laser na swobodnych elektronach – zapowiedź rewolucji w wyznaczaniu struktury makromolekuł”

Svitłana Stelmakh, Ewa Grzanka, Stanisław Gierlotka, Bogdan Pałosz
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
„Nanokryształy w dyfrakcji: nowy materiał, stara metoda, nowa informacja”

Adam Pietraszko i Anna Gągor
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
„Microscopic mechanism of silver diffusion in high temperature phase of prustite - Ag3AsS3”

Kamil Dziubek i Andrzej Katrusiak
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
„Dlaczego cząsteczki chloroformu i bromoformu w wysokociśnieniowych fazach krystalicznych są uporządkowane polarnie”

Henryk Drozdowski
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
„Znaczenie krystalografii we współczesnej rentgenowskiej analizie strukturalnej cieczy”

Mirosław Gilski
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań i Centrum Badań
Biokrystalograficznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
„Zdalne sterowanie pomiarami synchrotronowymi”

Andrzej Olech, Paweł Serda, Stanisław Hodorowicz, Katarzyna Stadnicka
Wydział Chemii; Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
„Pakiet programów wspomagających wyznaczanie grupy przestrzennej”

Frank van Meurs
Bruker AXS BV, Delft, The Netherlands
„Recent achievements in the development of single crystal diffraction solutions”

Marcus J. Winter
Oxford Diffraction Ltd., Abingdon, U.K.
„Advances in X-ray crystallography”

Anna Bujacz, Grzegorz Bujacz, Izabela Redzynia
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka
„Crystal structures of Fc fragment of monoclonal antibody IgG1 in complexes with ligands”

Anna Kropidłowska, Jan Janczak, Barbara Becker
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
„[{CuSSi(OBut)3}2(2,2'-bipy)] – polimeryczna struktura silanotiolanu miedzi(I) z 2,2’-bipirydylem jako dodatkowym ligandem”

Sławomir Domagała i Krzysztof Woźniak
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
„Analiza eksperymentalnych gęstości elektronowych tetraazamakrocyklicznych kompleksów miedzi(II) i niklu(II)”

Marcin Podsiadło i Andrzej Katrusiak
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
„Directional halogen halogen interactions revealed in dihalomethanes structures determined at varied conditions”

Zbigniew Wiśniewski, Ludwik Górski, Dariusz Zasada, Jacek J. Milczarek
Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk; Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
„Zależność pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów przewodzących jonowo otrzymywanych na bazie jodku srebra”

Stanisław J. Skrzypek, Marcin Goły, Wiktoria Ratuszek, Adam Bunsch
Wydział InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
„Skład fazowy i naprężenia własne w technologicznych warstwach przemysłowych”

Sylwia Zelek, Maciej Hodorowicz, Stanisław Hodorowicz
Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków „Ludwik Zejszner – pierwszy polski krystalograf?”

Sesję naukową Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego rozpoczął prezes PTK Stanisław Hodorowicz - Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

W skład programu sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego weszły następujące wystąpienia:

Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
„25 lat kwazikryształów”

Andrzej Zięba, Magdalena Makarewicz
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
„Krystalografia tkanin”

Andrzej Olech
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
”Regionalne znaczenie terminu sieć w polskiej terminologii krystalograficznej”

Pierwszego dnia odbyła się dyskusja panelowa na temat polskiego synchrotronu i jego zastosowań krystalograficznych, prowadzona przez Edwarda A. Gerlicha z Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

We wstępie do dyskusji wzięli udział m.in. Andrzej Burian (UŚ), Edward A. Görlich (UJ), Mariusz Jaskólski (UAM), Krzysztof Lewiński (UJ), Maria Lefeld-Sosnowska (UW), Wojciech Paszkowicz (IF PAN), Adam Pietraszko (INTiBS PAN), Witold Ryba-Romanowski (INiTBS PAN) i Jacek Szade (UŚ).

Następnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.

Następnego dnia miejsce miały warsztaty „Problemy zbliźniaczeń w badaniach struktury kryształów”:

Maria Gdaniec
Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
„Zbliźniaczenia kryształów – wprowadzenie”

Mathias Meyer
Oxford Diffraction Poland
„Using CrysAlisPro with twin-data”

Maria Gdaniec
Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań „Bliźniaki – nie ma się czego bać!”
Następnie uczestnicy mieli możliwość zaprezentować swoje wystąpienia, po czym odbyły się ćwiczenia praktyczne.

Innowacyjne, indywidualnie projektowane systemy reaktorów Hel, od autoklawów po najbardziej zaawansowane systemy sterowane w pełni komputerowo, gdzie nieograniczone możliwości i funkcje dobierane są wg potrzeb, a oprogramowanie kontroluje każdą z wartości w relacjach przyczynowo-skutkowych wprowadziły rewolucyjne zmiany w realizacji najbardziej zaawansowanych koncepcji badawczych.

W czwartkowy wieczór organizatorzy zorganizowali niezwykle sympatyczne spotkanie towarzyskie, które pozwoliło na kontynuację rozważań zarówno z zakresu profesjonalnego jak i w dziedzinach znacznie od niego odbiegających w ujmującej atmosferze.

Podczas zakończenia Konferencji podsumowano główne kierunki przedstawionych wystąpień, najnowsze wyniki badań oraz tendencje dotyczące badań podstawowych i stosowanych idealnej i realnej struktury kryształów prowadzonych za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badań przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnień symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów.

Liczny udział w tegorocznym Konwersatorium i Sesji umożliwił nie tylko dyskusję naukową w szerokim gronie polskich krystalografów, lecz także uzyskanie najnowszych informacji o działalności i planach Komitetu Krystalografii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.

Informacje nt w/w zakresu tematycznego oraz nowoczesnych metod i aparatury badawczej, a także planowanych przyszłych spotkań i Konferencji uzyskać pod adresem: r.tomikowska@haas.com.pl (wybrane metody i aparatura) oraz konwersatorium@int.pan.wroc.pl.

Róża Tomikowska Komitet Krystalografii Polskiej Akademii Nauk zakresem swej działalności obejmuje analizę strukturalną kryształów, własności fizyczne kryształów i defekty sieciowe, wzrost kryształów oraz zastosowania metod krystalograficznych w fizyce, chemii, biologii, mineralogii i w nauce o materiałach. Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi krystalografii i związanych z nią kierunków badawczych oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN jest jednym z największych instytutów fizycznych w Polsce. Zatrudnia obecnie ok. 200 pracowników, w tym 35 profesorów i docentów.

Celem Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego PTK jest wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metod krystalografii oraz popularyzacja krystalografii.
http://laboratoria.net/home/11168.html
Informacje dnia: Lęk przed odłączeniem od sieci występuje coraz powszechniej Sztuczna inteligencja sprawdziła, jak widzą psy Korzystanie ze smartfona - a początek dojrzewania Zużyte maseczki mogą służyć do produkcji asfaltu Dziękujemy za zgłoszenia do konkursu Popularyzator Nauki Polacy wśród laureatów Konkursu UE dla Młodych Naukowców Lęk przed odłączeniem od sieci występuje coraz powszechniej Sztuczna inteligencja sprawdziła, jak widzą psy Korzystanie ze smartfona - a początek dojrzewania Zużyte maseczki mogą służyć do produkcji asfaltu Dziękujemy za zgłoszenia do konkursu Popularyzator Nauki Polacy wśród laureatów Konkursu UE dla Młodych Naukowców Lęk przed odłączeniem od sieci występuje coraz powszechniej Sztuczna inteligencja sprawdziła, jak widzą psy Korzystanie ze smartfona - a początek dojrzewania Zużyte maseczki mogą służyć do produkcji asfaltu Dziękujemy za zgłoszenia do konkursu Popularyzator Nauki Polacy wśród laureatów Konkursu UE dla Młodych Naukowców

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje