Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Katalog firm i laboratoriówLaboratoria akredytowaneLaboratoria badawcze
Dodatkowy u góry
Labro na dole

KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe

(4.63/5)
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Prowadzi podstawową działalność w obszarze badań i rozwoju na rzecz przemysłu wydobywczego, m.in. w zakresie:
 • górnictwa i geoinżynierii, w tym innowacyjnych technologii górniczych,     nowoczesnych technologii urabiania skał, analiz dotyczących zagrożeń     występujących w górnictwie podziemnym,
 • geologii, prac eksploracyjnych i oceny projektów geologicznych, 
 • ochrony środowiska, w tym zagospodarowania i wykorzystania odpadów przemysłowych, rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • ochrony dziedzictwa górniczego,
 • nowoczesnych metod przeróbki rud miedzi,
 • źródeł i technologii przetwarzania energii.

Oferowane przez nas usługi obejmują wszystkie fazy działalności badawczo-projektowej od badań, poprzez projekt, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad jego realizacją.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w 9 zespołach badawczych i 2 akredytowanych laboratoriach, wdrożone standardy ISO 9001 oraz 14001 i 17025.którego oferta obejmuje: 
 • Badania (ekspertyzy) stanu technicznego obudów wyrobisk górniczych;
 • Monitoring zachowania się obudowy kotwowej i stropu wyrobisk z wykorzystaniem sond ekstensometrycznych i kotew oprzyrządowanych pod kątem weryfikacji doboru obudowy;
 • Badania stanu kotew mocujących zbrojenie w konstrukcjach betonowych, żelbetowych oraz murowych;
 • Badania jakości rur podsadzkowych oraz podsadzki;
 • Badania fizykomechanicznych właściwości skał, betonu i gruntów oraz innych materiałów konstrukcyjnych - naturalnych i sztucznie wytworzonych, w warunkach zróżnicowanych obciążeń, a w szczególności: wyznaczanie kryteriów niszczenia skał i ocenę ich skłonności do tąpań; wyznaczanie kompletnych charakterystyk mechanicznych obejmujących stany przed- i pozniszczeniowe; badania modelowe zachowania się filarów skalnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych;
         


Stosowane metody badawcze posiadają akredytację nr AB 726 Polskiego Centrum Akredytacji PCA w Warszawie.

Laboratorium dysponuje specjalistycznym sprzętem m.in:  zestawem ultradźwiękowym do nieniszczących badań betonów oraz murów, sklerometry typu M i N, w tym również sklerometry z cyfrową obróbką wyników pomiarów; defektoskop ultradźwiękowy GE USM 35XS, betonoskop TICO, betonoskop CTG, wiertnica z agregatem hydraulicznym do pobierania prób betonu zobudów szybów, sondy ekstensometryczne; grubościomierz ultradźwiękowy, cyfrowy, firmy Krautkramer; zestaw edometrów i przyrządów do badania wodoprzepuszczalności; sztywne maszyny wytrzymałościowe; agregat ciśnieniowy firmy Walter+Bai typu PA-HD 2000 z komorą typu TZ-2000 do badań trójosiowych, stanowisko doświadczalne z  zestawem urządzeń i przyrządów do badania fizycznych własności oraz wytrzymałościowo-deformacyjnych gruntów w zróżnicowanych stanach naprężeń.


kierownik: mgr inż. Dorota Nitek
e-mail: d.nitek@cuprum.wroc.pl
tel.: +48 887 870 139Zespół o wysokich kwalifikacjach gwarantuje szybkie i fachowe wykonywanie pomiarów, oznaczeń i ekspertyz, w tym:

 • oznaczanie zawartości: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, O2, N2, H2, CO2 w skałach, wodzie i płuczce wodnej;
 • ilościowe oznaczanie metodą chromatografii gazowej zawartości w powietrzu: O2, N2, CO2, H2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10;
 • pomiary zawartości w środowisku pracy gazów toksycznych: NO2, CO, H2S, SO2;
 • pomiary temperatury, ciśnienia prędkości i wilgotności powietrza;
 • pomiary stężenia zapylenia powietrza pyłem respirabilnym i całkowitym (według PN-91/Z-04030/05÷06 oraz PN-G-04035:2002);
 • ilościowe oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (SiO2) w pyłach respirabilnych - metodą spektrometrii w podczerwieni FT-IR (według PN-91/Z-04018/03);
 • pobieranie próbek powietrza w wyrobiskach górniczych (PN-G-04025:1999);
 • oznaczanie popiołu metodą wagową (PN-ISO 1171:2002);
 • oznaczanie wilgoci przemijającej, analitycznej i całkowitej (PN-80/G-04511)

Ponadto laboratorium wyposażone jest w: spektrometr FT-IR Avatar, chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo jonizacyjnym, chromatograf gazowy z detektorem cieplno przewodnościowym, aparatura do degazacji rdzeni skalnych, wody ipłuczki wodnej, miernik wielogazowy MX 2000 LCD (Ex, O2, CO, H2S), miernik wielogazowy ORION (Ex, O2, CO2, SO2, NO2), anemometry Lambrecht, psychrometry aspiracyjne Assmana, cyfrowy miernik ciśnienia, termometry, termohigrometr, aspiratory (pyłomierze indywidualne) CIP-10 oraz SKC, waga analityczna AG-135 Mettler-Toledo (0,1 mg / 0,01 mg), chromatograf Agilent 7890A (FID+TCD)

Ponadto informujemy, że: 
 • Od 2000 r. posiadamy certyfikat TÜV w zakresie badań, prac badawczych, projektowych i inżynierskich, analiz techniczno-ekonomicznych, który spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.
 • W 2001 r. wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001.
 • W 2006 r. wdrożyliśmy system zarządzania laboratorium zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" potwierdzony Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji nr AB-724.

kierownik: mgr inż. Maciej Nowysz
e-mail: m.nowysz@cuprum.wroc.pl
tel.: +48 785 991 320

Siedziba laboratorium:
ul. Pracka 3
54-066 Wrocław