Zakończyły się kluczowe testy eksploatacyjne terminalu LNG w Świnoujściu. 27 kwietnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na użytkowanie tej inwestycji.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 współfinansowana jest instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna. Wysokość wsparcia to ponad 888 mln zł. 

W ostatnich tygodniach przeprowadzono na Terminalu LNG w Świnoujściu szereg testów eksploatacyjnych mających na celu weryfikację zgodności rzeczywistych parametrów procesowych instalacji z założeniami projektowymi i kontraktowymi. Obecnie trwają ostatnie prace, po których zakończeniu terminal zacznie funkcjonować.

Pozwolenie na użytkowanie dla terminalu LNG – wraz z odbiorem instalacji od Generalnego Realizatora Inwestycji i uzyskaniem pozostałych decyzji administracyjnych – umożliwi rozpoczęcie fazy operacyjnej inwestycji. Dzięki niej Polska będzie mogła kupować gaz w dowolnym miejscu na świecie i odbierać surowiec z różnych kierunków.

Obecne techniczne możliwości regazyfikacyjne terminalu na poziomie 5 mld metrów sześciennych gazu umożliwiają zaspokojenie 1/3 potrzeb polskiej gospodarki. Wraz z rozbudową gazociągów przesyłowych, a w szczególności połączeń z systemami gazowymi Europy, wzmocni się bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu i możliwa będzie realna dywersyfikacja źródeł dostaw gazu.

W projekt zaangażowane są cztery podmioty: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Polskie LNG S.A., Urząd Morski w Szczecinie oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.


Źródło: www.mr.gov.pl