Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Armatura
Strona główna EdukacjaKonkursy i granty
Dodatkowy na dole
Dodatkowy na dole

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu aparatury do radioterapii.

I. Cel programu:
Celem ogólnym jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób onkologicznych poprzez poprawę dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego lecznictwa onkologicznego, w szczególności w zakresie nowoczesnej radioterapii onkologicznej.

II. Cele szczegółowe:
- etapowe doposażenia istniejących zakładów radioterapii,
- tworzenie nowych ośrodków,
- stopniowe zwiększenie liczby terapeutycznych aparatów megawoltowych, przypadających na 1 mln. ludności , do poziomu średnio 3 aparaty na 1 mln. tj. wskaźnika zbliżonego do standardów europejskich,
- pokrycie siecią ośrodków obszaru całego kraju,
- wprowadzenie powszechnego systemu auditów w radioterapii.

III. Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
2. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
3. statut jednostki;
4. wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia;
5. kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Informacje, o których mowa pod hasłem kryteria oceny ofert niniejszego ogłoszenia - pkt. VI ppkt. 3 i 5.
7. Oświadczenie o funkcjonowania aparatu do radioterapii w systemie dwuzmianowym.

IV. Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta , przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem , data i podpis
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

V. Wymagania stawiane oferentom:
1. Dysponowanie infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub plan jej utworzenia zaakceptowany przez organ założycielski i zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa „Prawo Atomowe” z aktami wykonawczymi)
2. Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii.
3. Stosowanie procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz auditów wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej o celowości zakupu wnioskowanej przez oferenta aparatury i roli oferenta w zapewnienia świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w województwie.
5. Oświadczenie zarządu województwa o uwzględnieniu działalności oferenta, związanej z realizacją programu, w wojewódzkim planie zdrowotnym.
6. Udokumentowana możliwość udziału finansowego samorządu terytorialnego w proces doposażenia istniejącego zakładu radioterapii lub tworzenia nowego zakładu.
7. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2004 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (dotyczy ośrodków funkcjonujących).

VI. Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników; (lekarzy, fizyków, techników elektroradiologii) wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej, zatrudnionych przez oferenta.
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln. mieszkańców (potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej).
3. Przygotowanie infrastruktury technicznej do zamontowania aparatury (media techniczne).
4. Udokumentowana możliwość funkcjonowania aparatury do radioterapii, przynajmniej w systemie dwuzmianowym.
5. Stopień zużycia posiadanej aparatury z wyszczególnieniem ograniczeń w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwiają ta aparatura.
6. Gotowość partycypacji oferenta w kosztach zakupu aparatury lub zaangażowanie środków finansowych organu założycielskiego w tworzenie ośrodka radioterapeutycznego, potwierdzona oświadczeniem oferenta o partycypacji w kosztach zakupu z określeniem wysokości partycypacji (wyrażonej w PLN).

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2004 roku.
Adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z adnotacją na kopercie: Konkurs „Leczenie nowotworów złośliwych – moduł inwestycje”.

--------------------------------------------------------------------------------
Załącznik 1 ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Załącznik 2 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
Załącznik 3 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce raka piersi Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce raka piersi Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce raka piersi Popularna rybka ma w 80% genotyp podobny do człowieka Dziekie pszczoły współpracują z bakteriami Opracowano katalog „gwiezdnego DNA” Badanie mechanizmów endocytozy Przez plastik w morzach giną miliony zwierząt

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab