Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Szkolenia3
Strona główna EdukacjaKonkursy i granty
Dodatkowy u góry
Dodatkowy u góry

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu aparatury do radioterapii.

I. Cel programu:
Celem ogólnym jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób onkologicznych poprzez poprawę dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego lecznictwa onkologicznego, w szczególności w zakresie nowoczesnej radioterapii onkologicznej.

II. Cele szczegółowe:
- etapowe doposażenia istniejących zakładów radioterapii,
- tworzenie nowych ośrodków,
- stopniowe zwiększenie liczby terapeutycznych aparatów megawoltowych, przypadających na 1 mln. ludności , do poziomu średnio 3 aparaty na 1 mln. tj. wskaźnika zbliżonego do standardów europejskich,
- pokrycie siecią ośrodków obszaru całego kraju,
- wprowadzenie powszechnego systemu auditów w radioterapii.

III. Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
2. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
3. statut jednostki;
4. wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia;
5. kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Informacje, o których mowa pod hasłem kryteria oceny ofert niniejszego ogłoszenia - pkt. VI ppkt. 3 i 5.
7. Oświadczenie o funkcjonowania aparatu do radioterapii w systemie dwuzmianowym.

IV. Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta , przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem , data i podpis
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

V. Wymagania stawiane oferentom:
1. Dysponowanie infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub plan jej utworzenia zaakceptowany przez organ założycielski i zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa „Prawo Atomowe” z aktami wykonawczymi)
2. Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii.
3. Stosowanie procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz auditów wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej o celowości zakupu wnioskowanej przez oferenta aparatury i roli oferenta w zapewnienia świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w województwie.
5. Oświadczenie zarządu województwa o uwzględnieniu działalności oferenta, związanej z realizacją programu, w wojewódzkim planie zdrowotnym.
6. Udokumentowana możliwość udziału finansowego samorządu terytorialnego w proces doposażenia istniejącego zakładu radioterapii lub tworzenia nowego zakładu.
7. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2004 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (dotyczy ośrodków funkcjonujących).

VI. Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników; (lekarzy, fizyków, techników elektroradiologii) wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej, zatrudnionych przez oferenta.
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln. mieszkańców (potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej).
3. Przygotowanie infrastruktury technicznej do zamontowania aparatury (media techniczne).
4. Udokumentowana możliwość funkcjonowania aparatury do radioterapii, przynajmniej w systemie dwuzmianowym.
5. Stopień zużycia posiadanej aparatury z wyszczególnieniem ograniczeń w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwiają ta aparatura.
6. Gotowość partycypacji oferenta w kosztach zakupu aparatury lub zaangażowanie środków finansowych organu założycielskiego w tworzenie ośrodka radioterapeutycznego, potwierdzona oświadczeniem oferenta o partycypacji w kosztach zakupu z określeniem wysokości partycypacji (wyrażonej w PLN).

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2004 roku.
Adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z adnotacją na kopercie: Konkurs „Leczenie nowotworów złośliwych – moduł inwestycje”.

--------------------------------------------------------------------------------
Załącznik 1 ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Załącznik 2 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
Załącznik 3 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Żródło: Ministerstwo Zdrowia

Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Mikrosonda do diagnostyki nowotworów piersi Nanocząsteczki mogą działać jak enzymy Biżuteria wspiera pracę nadgarstka Jak zaobserwowano fale grawitacyjne? Nowe odkrycia dotyczące bakterii Gram-ujemnych Studenci AGH i UJ konstruują satelitę Mikrosonda do diagnostyki nowotworów piersi Nanocząsteczki mogą działać jak enzymy Biżuteria wspiera pracę nadgarstka Jak zaobserwowano fale grawitacyjne? Nowe odkrycia dotyczące bakterii Gram-ujemnych Studenci AGH i UJ konstruują satelitę Mikrosonda do diagnostyki nowotworów piersi Nanocząsteczki mogą działać jak enzymy Biżuteria wspiera pracę nadgarstka Jak zaobserwowano fale grawitacyjne? Nowe odkrycia dotyczące bakterii Gram-ujemnych Studenci AGH i UJ konstruują satelitę

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA BIOOPEN 2016 Mlodym Okiem Nanotechnologia Lodz Genomica SYMBIOZA 2017 Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców UAM CISNIENIE POZNAN Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików” WIMC WARSZAWA 2016 Konferencja Biomedyczna Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab