Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy u góry

Dodatkowy na dole

Szkolenia

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Kraków, październik
02-10-2019

Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Kraków, październik

Termin: 02 - 03.10.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Podstawy higienicznej oceny narażenia na hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy w środowisku, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
Metodyka pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz zasady oceny narażenia zawodowego.
Podstawy higienicznej oceny narażenia na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) i drgania działające przez kończyny górne (drgania miejscowe) w środowisku pracy, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
Metodyka pomiarów drgania ogólnych i miejscowych oraz zasady oceny narażenia zawodowego.

Dzień drugi:

Szacowanie niepewności pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
Walidacja / potwierdzenie prawidłowości realizacji metod badań hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
Sterowanie jakością badań hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych
w środowisku pracy.
Zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu, hałasu infradźwiękowego i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych, opracowywanie i przedstawianie wyników badań.
Problemy związane z realizacją badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy -dyskusja.

Od wdrożenia metody badawczej do sprawozdania z badań. Identyfikacja procesów w laboratorium chemicznym- Kraków, październik
02-10-2019

Od wdrożenia metody badawczej do sprawozdania z badań. Identyfikacja procesów w laboratorium chemicznym- Kraków, październik

Termin: 02 - 03.10.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
--->Program szkolenia:

Nowa metoda badawcza.
Przepis na wykonanie: norma czy procedura?
O czym nam mowią obszary regulowane prawnie – - zapoznanie się z obszarami regulowanymi prawnie w danej dziedzinie- wymagania rozporządzeń, dyrektyw unijnych i ocena możliwości Laboratorium
Ustalenie planu wdrożenia metody i planu walidacji lub weryfikacji
Określenie zasobów Laboratorium
Realizacja planu walidacji: wyznaczenie zakresu pomiarowego metody, określenia granic wykrywalności i oznaczalności metody, następnie powtarzalności, odtwarzalności, odzysków, odporności metody na czynniki zewnętrzne
Porównanie uzyskanych wyników z założeniami- dokonanie odpowiedniej korekty, jeżeli dotyczy
Przygotowanie opisu wykonania metody-procedury analitycznej
Metoda badawcza w podejściu procesowym
Wymagania dla raportu / sprawozdania z badań
Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami i zasada podejmowania decyzji

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Kraków, październik
02-10-2019

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Kraków, październik

Termin: 02 - 03.10.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294

- Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne

- Sposób oceny przydatności wody

- Częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań2. Wskaźniki sanitarnego zanieczyszczenia wody

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

1. Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2. Zakres badania wody

3. Program monitoringu jakości wody

4. Konsultacje, forum dyskusyjne

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Kraków, październik
02-10-2019

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Kraków, październik

Termin: 02 - 03.10.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Podstawowe pojęcia fizyki dot. pól elektromagnetycznych: pole elektryczne, pole magnetyczne,
Podstawowe pojęcia z zakresu teorii sygnału:
Wartość skuteczna (RMS)
Wartość równoważna (WR)
Omówienie obowiązujących przepisów z zakresu pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 331).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1286).
Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ –wymagania szczegółowe (PiMOŚP 2016, nr 4, s. 91 – 150)
Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe (PiMOŚP 2017, nr 2, s. 89 – 131)
Opis najczęściej stosowanych źródeł pola elektromagnetycznego:
Zastosowanie
częstotliwość i charakterystyka emitowanego pola
problemy metrologiczne jakie mogą stwarzać te źródła oraz propozycje sposobów radzenia sobie z tymi problemami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Przypomnienie najistotniejszych wiadomości z dnia poprzedniego
Właściwości metrologiczne mierników
Pasmo pomiarowe
Szybkość działania (stabilizacji wskazań)
Mierzone wartości
Odporność elektromagnetyczna
Wpływ warunków atmosferycznych
Budżet niepewności pomiarów pola elektromagnetycznego (ćwiczenia praktyczne z zakresu sporządzanie budżetu niepewności)
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem
Wzorcowanie (określenie punktów wzorcowania)
Sprawdzenia bieżące (określenie kryteriów)
Sprawdzenia okresowe(obserwacja trendów)
Ćwiczenia praktyczne – pomiar pola elektromagnetycznego wokół cewki.
Hasłowe przypomnienie najistotniejszych treści, ewaluacja końcowa.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Kraków, październik
02-10-2019

Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Kraków, październik

Termin: 02 - 03.10.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
--->Program szkolenia:

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02– podstawowe założenia dotyczące nowelizacji normy
Najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
organizacja Laboratorium
system zarządzania
kierownictwo i personel Laboratorium
realizacja procesów (z wykorzystaniem podejścia procesowego)
dokumentacja Laboratorium
ryzyka i szanse
zasada podejmowania decyzji w stwierdzeniu zgodności z wymaganiami.

Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Kraków, październik
02-10-2019

Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Kraków, październik

Termin: 02 - 03.10.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
--->Program szkolenia:

Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru;
Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normyISO/IEC 17025:2017;
Podstawowedefinicje związane z walidacją metod badawczych;
Walidacjametod w świetleregulacji prawnych;
Potwierdzenie metody– walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria;
Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej;
Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
- określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu;
- opis struktury procesu;
Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej;
Testy statystycznea opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów;
Statystyka awalidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych;
Liniowość – krzywa kalibracyjna
Zakres roboczy
Selektywność/specyficzność
Granica wykrywalności
Granica oznaczalności
Limit decyzyjny
Zdolność wykrywania
Poprawność/odzysk
Precyzja metody
Odporność metody
Efekt matrycy
Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania;
Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego;
Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności;
Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru;
Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;
Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością;
Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności;
Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru;
Praktyczne przykładynajczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności;
Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru;

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lewybanner1
Informacje dnia: Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje