Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy u góry

Dodatkowy na dole

Szkolenia

Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, wrzesień
25-09-2019

Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, wrzesień

Termin: 25.09.2019 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
--->Program szkolenia:

Wymagania aktualnych norm i rozporządzeń dotyczących pobierania, utrwalania, transportu, przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru łańcucha żywnościowego (m. in. Rozp. (WE) 2073/2005 z późniejszymi zmianami, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10, Rozp. Min. Zdr., 7 grudnia 2017 r (woda do spożycia, PN-EN ISO 19458:2007)
Przygotowanie, konserwacja i nadzór nad sprzętem do pobierania i transportu próbek
Ogólne zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (plan, procedura, metody, zapisy)
Ogólne wytyczne dotyczące techniki pobierania próbek wody do badań w kierunku mikrobiologicznym PN-EN ISO 19458:2007
Pobieranie próbek żywności do badań mikrobiologicznych – wytyczne Rozporządzenia 2073/2005 z późn. zmianami (w tym pobieranie próbek z tusz zwierzęcych (PN-EN ISO 17604:2015-10)
Pobieranie próbek z powierzchni wg PN-ISO 18593:2018-08 oraz próbek powietrza
Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności, walidacja i zapewnienie jakości pobierania próbek
Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Wrocław, wrzesień
25-09-2019

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Wrocław, wrzesień

Termin: 25 - 26.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
--->Program szkolenia:
Dzień 1:

1. Techniki PCR: klasyczny PCR, Real Time PCR, cyfrowy PCR i możliwości ich zastosowania w laboratorium akredytowanym.

W tym:

• omówienie różnych technik PCR i Real Time PCR, cyfrowy PCR

• możliwości multipleksowania reakcji PCR

• projektowanie sekwencji starterów

• optymalizacja reakcji PCR

• geny referencyjne w analizach Real Time PCR

• interpretacja wyników badań

• organizacja pracy w laboratorium akredytowanym stosującym metody PCR

• wymagania dotyczące sprzętu i odczynników w laboratorium akredytowanym - wyposażenie pomiarowe stosowane w badaniach PCR i Real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania

• zapewnienie jakości badań w analizach molekularnych

Dzień 2:

1. Walidacja metod badawczych w świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA.

2. Wyznaczenie cech charakterystycznych metod jakościowych i ilościowych PCR.

3. Statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO, w tym:

· norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie walidacji, szacowania niepewności wyniku pomiaru, w tym wytyczne dla analiz GMO

· podejście do walidacji metod PCR w analizach GMO, parametry i kryteria walidacji, statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO

4. Szacowanie niepewności w analizach PCR na przykładzie wykrywania sekwencji charakterystycznych dla genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w tym:

· problem niepewności w analizach PCR . Określenie źródeł niepewności, szacowanie niepewności – tworzenie diagramu przyczynowo – skutkowego, szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości/międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

5. Warsztaty z walidacji i szacowania niepewności metod PCR - analizy GMO, w tym:

· praktyczne wyznaczanie parametrów walidacji i określanie źródeł niepewności na przykładzie analiz GMO.

Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
25-09-2019

Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień

Termin: 25 - 26.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

terminy i definicje związane z metrologią,
rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
metrologia prawna i przemysłowa,
cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia,
wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
podział wyposażenia na odpowiednie grupy,
cechy ważnego wyniku,
spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
rola materiałów odniesienia w metrologii,
zasady użytkowania materiałów odniesienia,
poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,
interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,

Ćwiczenia:

- obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,

- opracowanie karty wyposażenia,

- potwierdzanie metrologiczne wyposażenia,

- podział wyposażenia na grupy.

- weryfikacja źródła spójności pomiarowej

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

procedura nadzorowania wyposażeniem,
dobór wyposażenia,
projektowanie i wdrażania programów nadzorowania wyposażenia (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami pośrednimi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”
stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009- Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją);
kompetencje personelu laboratorium;
potwierdzanie ważności wyników.

Ćwiczenia:

- opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia

- określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,

- opracowanie programu wzorcowania oraz sprawdzeń pośrednich na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,

- praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Ocena ryzyk i szans w laboratorium badawczym – skuteczne narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wrocław, wrzesień
25-09-2019

Ocena ryzyk i szans w laboratorium badawczym – skuteczne narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wrocław, wrzesień

Termin: 25 - 26.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
--->Program szkolenia:

Struktura wymagań znowelizowanej normy – podejście procesowe;
Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością;
Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ;
Ryzyko w ujęciu normatywnym;
Podejście oparte na ryzyku;
Klasyfikacja oraz obszary ryzyka;
Projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem;
Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników
Czynniki ryzyka w procesach laboratorium;
Wybrane metody analizy ryzyka;
Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
- identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka
- analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji)
- opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka
- kontrolę podejmowanych przedsięwzięć
Formy dokumentowania, zapisów procesu zarządzania ryzykiem w laboratorium;
Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w laboratorium;
Panel dyskusyjny, praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, wrzesień
25-09-2019

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, wrzesień

Termin: 25 - 26.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
--->Program szkolenia:

Organizacja systemów zarządzania według ISO;
Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym:
Bezstronność;
Poufność;
Personel;
Pomieszczenia i warunki środowiskowe;
Wyposażenie;
Spójność pomiarowa (światowa struktura metrologiczna, historyczny kontekst metrologii, metrologia w Laboratorium);
Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.
Procesy w Laboratorium w tym:
Przegląd zapytań, ofert i umów;
Wybór, weryfikacja i walidacja metod;
Pobieranie próbek;
Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań;
Zapisy techniczne;
Ocena niepewności pomiaru;
Potwierdzenie ważności wyników;
Raportowanie wyników;
Skargi;
Prace niezgodne z wymaganiami;
Nadzorowanie danych i zarządzanie informacją.
System potwierdzenia zarządzania Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wymagania dokumentów PCA (DA-02, DA-06, DAB-07)

Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień
25-09-2019

Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, wrzesień

Termin: 25 - 26.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
--->Program szkolenia:
Uczestników prosimy o zabranie ze sobą laptopów

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 odnośnie walidacji metod badawczych.
Walidacja metod badawczych: podstawowe definicje i wymagania.
Dokładność metody badawczej: techniki sprawdzania dokładności metody (wykorzystanie CRM lub RM, zastosowanie metody odniesienia, badanie odzysku, badania międzylaboratoryjne)
Powtarzalność i odtwarzalność metody badawczej: definicje, sposoby wyznaczania, granica powtarzalności i odtwarzalności.
Granica wykrywalności i oznaczalności: praktyczne sposoby wyznaczania dla różnych metod badawczych i technik.
Podstawowe techniki walidacji metod badawczych lub potwierdzania zdolności laboratorium do realizacji we własnych warunkach metody zwalidowanej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Niepewność wyniku badania (pomiaru): definicje, niepewność standardowa, złożona niepewność standardowa, niepewność rozszerzona, współczynnik rozszerzenia, prawo propagacji niepewności – przydatne praktyczne wzory.
Źródła niepewności. Zasady konstruowania budżetu niepewności, zarządzanie niepewnością. Wykorzystanie niepewności przy interpretacji wyników badań (pomiarów).
Przykład walidacji konkretnej metody badawczej wraz z identyfikacją składowych niepewności i oszacowaniem niepewności wyniku badania

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lewybanner1
Informacje dnia: Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje