Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Edukacja
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Polskie uczelnie coraz bliżej gospodarki!


Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym umożliwiła polskim uczelniom swobodne kreowanie programów kształcenia tak, aby były one zorientowane na potrzeby rynku pracy i przygotowywały studentów do funkcjonowania w środowisku biznesowym. Stworzenie przez ustawodawców nowych ram prawnych zaowocowało doskonaleniem istniejących programów studiów – coraz więcej uczelni wzbogaca proces kształcenia o rozwiązania, zapewniające studentom nie tylko wiedzę ogólnoteoretyczną, ale także praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w późniejszej pracy.

Modernizacja polskiego systemu kształcenia ma doprowadzić przede wszystkim do tego, aby wykształcenie zdobywane na studiach było przydatne na rynku pracy. Od wprowadzenia w ubiegłym roku reformy ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnie dokonują zmian w treściach programowych, które umożliwiają poprawę jakości kształcenia i wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji. Oznacza to odwrócenie tradycyjnego systemu kształcenia na uczelniach – absolwent musi posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także – a nawet przede wszystkim – umiejętności i kompetencje, jakich oczekuje od niego rynek i pracodawcy.

Pierwsze efekty prac nad udoskonalaniem istniejących programów kształcenia są już widoczne – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „konkursu na milion” nagrodziło 62 kierunki studiów, które zmodernizowano dzięki współpracy z przedsiębiorcami oraz wykorzystywaniu nowoczesnych metod nauczania. „Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy” – wskazuje prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Przybywa uczelni, które budują dobre relacje z przedsiębiorcami i przybywa firm, które znajdują w uczelniach wartościowych partnerów. Korzystają na tym studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start. Spotkania ze znakomitymi praktykami są też dla studentów inspiracją, wyzwalają przedsiębiorczość i nieszablonowe myślenie”. W ramach konkursu nagrodzono 62 kierunki studiów prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast – każdy z nich otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, czyli m.in. finansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych czy szkolenie wykładowców akademickich. Co ciekawe, na konkursowym podium znalazły się kierunki reprezentujące nauki społeczne, co udowadnia, że współpraca środowiska naukowego z gospodarką możliwa jest we wszystkich dziedzinach naukowych i nie odnosi się jedynie do  life sciences czy nauk inżynieryjnych.

Najwyżej oceniono kierunek pedagogika prowadzony na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW) we Wrocławiu – „Przygotowujemy naszych studentów do odnalezienia się na rynku pracy, przystosowania do wymagań pracodawców, a także do rozpoznania własnych możliwości, zdolności i potrzeb” - wyjaśnia prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dziekan Wydziału– „Duży nacisk kładziemy na realizację indywidualnych planów studentów, jak również na rozwój kompetencji w zakresie mówienia we własnym imieniu, własnym głosem i argumentacji własnych, samodzielnych decyzji”. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW zmodernizowano program kształcenia tak, aby umożliwiał rozwijanie nie tylko wiedzy i umiejętności poznawczych, ale także praktycznych umiejętności zawodowych studentów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów metodycznych, laboratoriów metod i technik (multimedialnych, tablice interaktywne), treningów, tutoriali i praktyk, a także w specjalistycznych pracowniach - m.in. artystycznych, muzycznych czy plastycznych. Nowością jest wprowadzenie praktyk pod opieką tutora-opiekuna, którego zadaniem jest wspieranie studenta w zdobywaniu praktycznych umiejętności i doświadczenia. Nad doskonaleniem programu studiów Wydział pracuje przy udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego – „Współpracujemy z tymi podmiotami społeczno-gospodarczymi, których działalność jest powiązana z prowadzonymi przez nas kierunkami studiów. Przedstawiciele środowisk samorządowych, biznesowych, gospodarczych, pozarządowych uczestniczą w tworzeniu programów kształcenia. Wspólnie opracowujemy nowe programy, formy i metody kształcenia, także te międzynarodowe” – dodaje prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Wysokie noty w konkursie otrzymał także kierunek socjologia na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W jego ramach prowadzone sąspecjalności odpowiadające istotnym zmianom zachodzącym współcześnie: e-gospodarka oraz multimedia i komunikacja społeczna.Wydział łączy tradycyjne wykłady z praktycznymi ćwiczeniami – przedstawiciele uznanych firm z branży IT pracują ze studentamina realistycznych case studies - projektach i rozwiązaniach wdrożonych bądź wdrażanych w gospodarce i życiu społecznym. „Zajęcia w formie warsztatów prowadzone przez praktyków, głównie menedżerów i specjalistów branży internetowej, mają charakter projektowy (np. opracowanie oferty badań ewaluacyjnych, przygotowanie projektu zorientowanej społecznie kampanii internetowej, stworzenie biznesplanu, badanie użyteczności interfejsów) i skupione są na kształtowaniu konkretnych umiejętności” – wyjaśnia Maria Nowojczyk z AGH – „Zajęcia laboratoryjne dają  konkretne umiejętności rynkowe z zakresu korzystania i rozwijania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. SPSS, technologie open-source umożliwiające budowanie własnych narzędzi w przestrzeni Internetu). W trakcie indywidualnych praktyk zagranicznych i krajowych studenci realizują zadania badawcze związane z analizą wybranych aspektów funkcjonowania e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy”. W procesie kształcenia studentów aktywny udział biorą także przedsiębiorcy, potencjalni przyszli pracodawcy – „Specjalność e-gospodarka ma rekomendację Związku Pracodawców Branży Internetowej, a sam program specjalności powstał z udziałem niemal 30 przedstawicieli e-branży” – wskazuje Anna Kulpa z AGH – „Inspirujemy studentów do podejmowania własnych inicjatyw, budowania start-up’ów, którym początek dają projekty rozpoczęte na warsztatach. Pracownicy przedsiębiorstw przyjmujących studentów na praktyki i prowadzący zajęcia warsztatowe zapraszani są do opiniowania sylabusów wszystkich kursów w trybie on-line”. Ponadto Wydział buduje Radę Społeczną oraz bazę absolwentów, która umożliwi podtrzymywanie kontaktów z absolwentami odnoszącymi zawodowe sukcesy. Trwają również prace nad elektroniczną usługą, która ułatwi studentom i absolwentom poruszanie się po rynku pracy oraz wymianę doświadczeń.

Wśród laureatów konkursu znalazł się także kierunek automatyka i robotyka prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Jak wskazują władze wydziału, program studiów został opracowany i udoskonalony w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz efekty kształcenia ukierunkowane na zdobywanie umiejętności i kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy. „Do działań, które zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową, należą: nauczanie praktyczne poprzez wykorzystanie najnowocześniejszego zaplecza sprzętowo-programistycznego oraz bogatej infrastruktury, współpraca z zakładami produkcyjnymi (studenci odbywają praktyki specjalistyczne – wspierające ich rozwój zawodowy oraz wizyty studyjne), realizowanie prac dyplomowych w przemyśle (50% tematów prac dotyczy rzeczywistych problemów, z jakimi studenci zetknęli się np. na praktykach) oraz monitorowanie karier zawodowych absolwentów - informacje o zatrudnieniu m.in. ustalają spektrum przyszłych pracodawców, ich potrzeby itp.” – wyliczaBogdan Kruszyński, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej – „Szeroka współpraca z przemysłem, śledzenie losów absolwentów i ocena programu ich kształcenia pozwalają na zidentyfikowanie tych kwalifikacji, które są dla pracodawców najistotniejsze i przeprowadzanie modyfikacji, dostosowujących program studiów do aktualnych i prognozowanych potrzeb przemysłu”. Aby lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy, władze wydziału wykorzystują w procesie kształcenia aktywizujące metody nauczania, m.in. metodę projektu (Project Based Learning), metodę studium przypadków (case study) czy wykład interaktywny. Studenci mają także możliwość odbycia specjalistycznych praktyk przemysłowych w zakładach posiadających zautomatyzowanie linie produkcyjne. Ponadto Wydział posiada laboratoria dydaktyczne, które dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zostały wyposażone w najnowocześniejsze obrabiarki, roboty, linie produkcyjne, sprzęt pomiarowy i oprogramowanie. Dzięki temu studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą stanowisk, z którymi będą mieli styczność w przyszłej pracy. Wydział aktywnie współpracuje także ze środowiskiem gospodarczym – „Współpracujemy  z przedsiębiorcami, głównie z regionu łódzkiego, a także z czołowymi firmami krajowymi. Między innymi temu służą wizyty w zakładach oraz wizyty przedstawicieli przemysłu na Wydziale, podczas których przedstawiana jest oferta zatrudnienia wraz z wymaganiami dotyczącymi umiejętności i kwalifikacji absolwentów. Pomaga to nam w modyfikacji i uelastycznieniu programów nauczania” – dodaje Bogdan Kruszyński.

O ewolucji i zmianie myślenia na temat jakości i sposobów kształcenia mówi także prof. Stanisław Chwirot, Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który został nagrodzony za  kierunek fizyka techniczna – „Dawniej na wydziałach fizyki kształcono głównie przyszłych fizyków. Dopiero z czasem zaczęto zwracać uwagę, że większość absolwentów trafia do pracy w zupełnie innych branżach. Obecnie 70% absolwentów fizyki pracuje w instytucjach związanych z bankowością, finansami, ubezpieczeniami, sprzedają aparaturę. To pokazuje, że stary sposób uczenia był strasznym marnotrawstwem ludzi i pieniędzy” – wskazuje prof. Chwirot. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK nie kształci do konkretnego zawodu, lecz uczy umiejętności przydatnych na rynku pracy. Jury konkursowe doceniło działania podejmowane przez Wydział w zakresie m.in. angażowania przedstawicieli firm i instytucji okołobiznesowych w ocenę i analizę programów i jakości kształcenia czy uzupełnienia programu studiów m.in. o przedmiot „podstawy przedsiębiorczości” prowadzony przez praktyków z regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej dziesiątce laureatów konkursu znalazł się także Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie nagrodzony za kierunek nawigacja. Innowacyjność tego programu kształcenia przejawia się m.in. wprzygotowaniu grup obieranych przedmiotów specjalistycznych - „drogowskazów zatrudnialności” i wskazywaniu potencjału rynku pracy oraz sektorów, w jakich istnieje zapotrzebowanie na kadrę inżynierską. Ponadto program kształcenia na kierunku odpowiada na strategiczną inwestycję morską Polski - budowę terminalu LNG w Świnoujściu, na rozwój floty masowców Polskiej Żeglugi Morskiej oraz rozbudowę terminali kontenerowych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. „Program kształcenia na uczelni jest spójny z efektami kształcenia zdobywanymi podczas programowych praktyk morskich i wskazuje tzw. „znać” i „umieć” jako efekty edukacji. Dostosowując program do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji uczelnia kładzie nacisk na umiejętności praktyczne i postawy” – wskazują przedstawiciele szczecińskiej AM. Zadowolenia z wyników konkursu nie kryje Rektor uczelni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma – „Niezmiernie cieszę się z wyników konkursu. Potwierdzają one, że zmiany wprowadzane do programu kształcenia na nawigacji, założenia i cele są prawidłowe – są odpowiedzią na potrzeby rynku i wykorzystują ogromny potencjał kadr na naszej uczelni”.

Komentując wyniki konkursu prof. Barbara Kudrycka podkreślała, że warto docenić starania wszystkich szkół wyższych, które nadesłały wnioski konkursowe, ponieważ ich kreatywność w udoskonalaniu programów studiów była imponująca. Zwiększenie integracji szkół wyższych  z partnerami gospodarczymi, kształcenie studentów przy udziale pracodawców bądź na ich zamówienie, organizowanie staży w przedsiębiorstwach oraz włączanie praktycznych zajęć w programy studiów to działania, które z pewnością umożliwią uczelniom i ich absolwentom osiąganie większych sukcesów w wymiarze gospodarczym.

Autor:Justyna Siwińska 
Źródła: http://www.pi.gov.pl,  www.naukawpolsce.pap.pl,www.nauka.gov.pl, www.am.szczecin.plTagi: nauka, gospodarka, system nauki, strategia rozwoju rozwój edukacja, lab, laboratorium, laboratoria
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje